Ocena stabilności długu publicznego przez instytucje międzynarodowe a strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych Polski

Monika Banaszewska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest określenie, czy oceny stabilności zadłużenia dokonywane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisję Europejską znajdują odzwierciedlenie w strategii zarządzania długiem publicznym Polski. Najpierw wyjaśniono pojęcie stabilności długu publicznego. Następnie omówiono rezultaty badań wzmiankowanych instytucji na temat stabilności długu publicznego Polski. Wreszcie skonfrontowano zewnętrzne oceny stabilności zadłużenia publicznego Polski z założeniami strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych.


Słowa kluczowe


nierównowaga fiskalna; Komisja Europejska; Międzynarodowy Fundusz Walutowy; strategia zarządzania długiem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alter A., Beyer A., The Dynamics of Spillover Effects during the European Sovereign Debt Turmoil, “Journal of Banking & Finance” 2014, Vol. 42, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.01.030.

Amador J., Braz C., Campos M.M., Sazedj S., Wemans L., Public debt sustainability: Methodologies and debates in European institutions, “Occasional Papers Banco de Portugal” 2016, No. 1.

Berti K., Stochastic Public Debt Projections Using the Historical Variance-Covariance Matrix Approach for EU Countries, “European Economy Economic Papers” 2013, No. 480.

De Santis R.A., The Euro Area Sovereign Debt Crisis: Identifying Flight-to-Liquidity and the Spillover Mechanisms, “Journal of Empirical Finance” 2014, Vol. 26, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2013.12.003.

European Central Bank, Analysing Government Debt Sustainability in the Euro Area, “Monthly Bulletin” 2012, April.

European Commission, Assessing Public Debt Sustainability in EU Member States: A Guide, “European Economy Occasional Papers” 2014, No. 200.

European Commission, Fiscal Sustainability Report 2015, “European Economy Institutional Paper” 2016, No. 018.

Guzman M., Heymann D., The IMF Debt Sustainability Analysis: Issues and Problems, “Journal of Globalization and Development” 2015, Vol. 6(2).

IMF, Republic of Poland Review under the Flexible Credit Line Arrangement – Press Release, Staff Report; and Statement by the Alternate Executive Director for the Republic of Poland, “IMF Country Report” 2016, No. 16/12.

IMF, Staff Guidance Note for Public Debt Sustainability Analysis in Market-Access Countries, Washington 2013.

Kasperowicz-Stępień A., Dług publiczny a stabilność fiskalna państwa, „Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne” 2013, nr 14.

Mackiewicz M., Metody weryfikacji stabilności fiskalnej – porównanie własności, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41(2).

Mielcarek J., Stabilność polskiego długu publicznego, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 108.

Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2017–2020, Warszawa 2016.

Stracca L., The Global Effects of the Euro Debt Crisis, “ECB Working Paper Series” 2013, No. 1573.

Włodarczyk P., Stabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995–2009, „Materiały i Studia NBP” 2011, nr 256.

Wyplosz C., Debt Sustainability Assessment: Mission Impossible, “Review of Economics and Insitutions” 2011, Vol. 2, No. 3, DOI: http://dx.doi.org/10.5202/rei.v2i3.42.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.9
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:26
Data złożenia artykułu: 2017-04-24 00:18:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Monika Banaszewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.