Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z funduszy publicznych w aspekcie wykorzystania środków programu Horyzont 2020

Bożena Ciupek

Streszczenie w języku polskim


Rozwój przedsiębiorstw oparty tylko na konkurencji cenowej nie jest już gwarantem sukcesu. W warunkach globalizacji gospodarki, w czasach poważnych wyzwań ekonomicznych o globalnym charakterze, działalność innowacyjna staje się zasadniczym źródłem wzrostu i konkurencyjności przedsiębiorstw. Ze względu na specyfikę działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa oczekują od władzy publicznej wsparcia i podejmowania działań proinnowacyjnych, ułatwiających wprowadzanie innowacji i pozyskiwanie środków finansowych, w tym tych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Dlatego za cel artykułu przyjęto przedstawienie obecnej aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw oraz uzasadnienie konieczności jej wspierania ze środków publicznych, szczególnie uwzględniając możliwości i dotychczasowe wykorzystanie środków programu Horyzont 2020. Osiągnięciu tak postawionego celu służą zarówno rozważania teoretyczne poparte analizą danych statystycznych dotyczących problemów finansowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, jak i wskazanie możliwości ich rozwiązania przy wykorzystaniu środków finansowych programu Horyzont 2020.


Słowa kluczowe


przedsiębiorstwo; innowacje; fundusze publiczne; program Horyzont 2020

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biała Księga Innowacji, MNiSW, Warszawa 2016.

Ciupek B., Publiczne środki pieniężne w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – perspektywa finansowa 2014–2020, [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finanse – Problemy – Decyzje, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe” 2014, z. 198.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010, US w Szczecinie, Warszawa 2011.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, US w Szczecinie, Warszawa 2012.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, US w Szczecinie, Warszawa 2013.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013, US w Szczecinie, Warszawa 2014.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, US w Szczecinie, Warszawa 2015.

GUS, Nauka i technika w Polsce w 2015 r., Warszawa 2016.

Horizon 2020. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014.

Horyzont 2020. Analiza uczestnictwa Polski na tle UE. Raport po 274 konkursach, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2016.

Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.

Lichniak I. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, SGH, Warszawa 2011.

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD/European Communities, Paryż 2005.

Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London 1990.

Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.65
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:31
Data złożenia artykułu: 2017-04-24 20:22:16


Statystyki


Widoczność abstraktów - 548
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Bożena Ciupek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.