The Removal of Taxpayers from the VAT Register – the Reasons and Consequences

Natalia Kotlarek

Abstract


One of the most important administrative duties imposed on taxpayers is VAT registration. Tax regulations allow tax authorities to remove taxpayers from the VAT register, including without the obligation to inform the entities. In the article the author presents rules for registration and removal of taxpayers from the VAT register and identifies the problems and consequences that result from it. The aim of the article is also to analyze the scale of removal of taxpayers from the VAT register, both before and after the changes were made.


Keywords


VAT; registration; removal from the VAT register

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2016.

Martini J., Skorupa P., Wojda M., Podatek od towarów i usług. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Michalik T., VAT. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Ministerstwo Finansów, Odpowiedź na interpelację nr 24698, 2014.

Pogroszewska M., Wykreślony podatnik wróci do rejestru VAT, jeśli przekona fiskusa, „Rzeczpospolita” 2017, 2 marca.

Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 20 lipca 2015 r., III SA/Wa 3799/14.

Rogalska B., Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2014.

Szulc M., Zalewski Ł., Zator w urzędach skarbowych. Działalność firmy rozpoczniesz z bardzo dużym poślizgiem, „Gazeta Prawna” 2017, 16 stycznia.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017, poz. 201).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710).

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 2024).

Uzasadnienie do ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Wyrok TS z dnia 14 marca 2013 r., C-527/11.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 lipca 2016 r., I SA/Kr 516/16.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.163
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:39
Data złożenia artykułu: 2017-04-24 21:15:21


Statistics


Total abstract view - 821
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Natalia Kotlarek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.