Wykreślanie podatników z rejestru VAT – przesłanki i konsekwencje

Natalia Kotlarek

Streszczenie w języku polskim


Jednym z ważniejszych obowiązków administracyjnych nałożonych na podatników jest dokonanie rejestracji na potrzeby VAT. Przepisy podatkowe umożliwiają organom podatkowym wykreślanie podatników z rejestru VAT, w tym bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika. W artykule omówiono zasady rejestracji i wykreślania podatników z rejestru VAT oraz wskazano problemy i konsekwencje z tego wynikające. Celem opracowania jest także analiza skali dokonanych wykreśleń podatników z rejestru VAT, zarówno przed, jak i po wprowadzeniu zmian w tym zakresie.


Słowa kluczowe


VAT; rejestracja; wykreślanie z rejestru VAT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2016.

Martini J., Skorupa P., Wojda M., Podatek od towarów i usług. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Michalik T., VAT. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Ministerstwo Finansów, Odpowiedź na interpelację nr 24698, 2014.

Pogroszewska M., Wykreślony podatnik wróci do rejestru VAT, jeśli przekona fiskusa, „Rzeczpospolita” 2017, 2 marca.

Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 20 lipca 2015 r., III SA/Wa 3799/14.

Rogalska B., Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2014.

Szulc M., Zalewski Ł., Zator w urzędach skarbowych. Działalność firmy rozpoczniesz z bardzo dużym poślizgiem, „Gazeta Prawna” 2017, 16 stycznia.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017, poz. 201).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710).

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 2024).

Uzasadnienie do ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Wyrok TS z dnia 14 marca 2013 r., C-527/11.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 lipca 2016 r., I SA/Kr 516/16.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.163
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:39
Data złożenia artykułu: 2017-04-24 21:15:21


Statystyki

Widoczność abstraktów - 372
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Natalia Kotlarek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.