Ekonomika opodatkowania zdarzenia gospodarczego

Artur Walasik

Streszczenie w języku polskim


Artykuł zawiera krytyczną analizę ekonomicznych aspektów opodatkowania zdarzenia gospodarczego. Przedmiotem rozważań są zarówno zagadnienia dotyczące przedmiotowej kumulacji opodatkowania, kiedy łączy się różne co do swego gospodarczego charakteru zdarzenia, jak również podmiotowa dysjunkcja opodatkowania ze względu na ekonomiczną charakterystykę podmiotów związanych z opodatkowanym zdarzeniem. Podjęto również zagadnienia dotyczące relacji czasowych związanych z ustaleniem akceptowanego interwału między aktualizacją zdarzenia oraz powstaniem obowiązku podatkowego. Rozważono ponadto zagadnienia dotyczące precedencji ustawy podatkowej, obowiązku podatkowego oraz kreującego go zdarzenia gospodarczego.


Słowa kluczowe


podatek; przedsiębiorstwo; podstawa opodatkowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Auerbach A.J., The Theory of Excess Burden and Optimal Taxation, [w:] A.J. Auerbach, M. Feldstein (eds.), Handbook of Public Economics, Vol. 1, Elsevier, Amsterdam 1985.

Bartosiewicz A., Stosunek podatkowoprawny na tle konstrukcji prawnej podatku, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2009.

Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, t. 2, Warszawa 1966.

Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.

Sandmo A., Optimal Taxation. An Introduction to the Literature, “Journal of Public Economics” 1976, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1016/0047-2727(76)90040-2.

Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa 1960.

Schabas M., The Natural Origins of Economics, The University of Chicago Press, Chicago–London 2005.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.313
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:50
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 12:10:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 827
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Artur Walasik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.