The Economics of Business Transaction Taxation

Artur Walasik

Abstract


The paper considers critical review of economic aspects of business transaction taxation. The aim of paper is to extract the determinants of the ability of government to tax business transactions. The subject of the paper contains the study of the aggregation (conjunction) of many business transactions because of complex taxation, even transactions differing in terms of their economic character. The details of the investigation of disaggregation (disjunction) of taxed transactions are provided, where attributes of involved agents are juxtaposed. The paper focuses on acceptable time caesura between actualization of business transactions and emerging of formal obligation to pay tax. The paper discusses the precedence of enacting tax statute (legalization of taxation), imposing an obligation to pay tax, and business incident.


Keywords


tax; business transaction; tax base

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Auerbach A.J., The Theory of Excess Burden and Optimal Taxation, [w:] A.J. Auerbach, M. Feldstein (eds.), Handbook of Public Economics, Vol. 1, Elsevier, Amsterdam 1985.

Bartosiewicz A., Stosunek podatkowoprawny na tle konstrukcji prawnej podatku, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2009.

Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, t. 2, Warszawa 1966.

Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.

Sandmo A., Optimal Taxation. An Introduction to the Literature, “Journal of Public Economics” 1976, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1016/0047-2727(76)90040-2.

Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa 1960.

Schabas M., The Natural Origins of Economics, The University of Chicago Press, Chicago–London 2005.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.313
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:50
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 12:10:51


Statistics


Total abstract view - 1011
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Artur Walasik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.