Przerzucalność podatku bankowego w Polsce – próba oceny skali zjawiska

Marcin Wiśniewski

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym artykule podjęto próbę zbadania zjawiska przerzucania obciążeń podatkowych z podatnika formalnego na rzeczywistego w przypadku wprowadzonego w Polsce w lutym 2016 r. podatku od niektórych instytucji finansowych. Z uwagi na fakt, że nowa danina publiczna obciąża przede wszystkim sektor bankowy, dokonano na wstępie analizy wpływu nowego podatku na sytuację finansową banków, której pogorszenie uruchamia badane zjawisko. Następnie podjęto próbę oceny skali przerzucania obciążeń podatkowych banków „w przód” i „w tył”.


Słowa kluczowe


podatki; przerzucanie podatków; podatek bankowy; bank; system bankowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bankier, Jak pracuje się w bankach, Raport Bankier.pl, 2016.

Bernal A., Metody badania przerzucalności podatku dochodowego od korporacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, z. 273.

Bernal A., Przerzucalność podatku od towarów i usług na rynku książek, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 4.

Deloitte i IBnGR, Rentowność sektora bankowego w Polsce, Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa 2015.

Ernst&Young, European Banking Barometer – 2016, 2016.

KNF, Dane miesięczne sektora bankowego – maj 2017, www.knf.gov.pl [dostęp: 10.04.2017].

Marszalewski M., Wpływ ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych na rynek ubezpieczeniowy, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 1.

NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa 2016.

Pawłowicz L., Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wobec opodatkowania banków w Polsce, Gdańsk 2015.

Smoleń P., Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926).

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 2016, poz. 68).

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja o sytuacji banków w okresie I–IX 2016 r., Warszawa 2016.

Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Druk nr 75, Sejm RP.

Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.347
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:52
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 14:14:18


Statystyki

Widoczność abstraktów - 477
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marcin Wiśniewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.