Shifting of the Bank Tax in Poland – an Assessment Attempt

Marcin Wiśniewski

Abstract


In this paper the author attempts to investigate the phenomenon of shifting the tax burden from a formal taxpayer to the real one in the case of the tax on some financial institutions, introduced in Poland in February 2016. The new tax is generally levied on the banking sector. Therefore, firstly, the analysis of the impact of the new burden on the financial situation of banks has been analyzed. The deterioration of banks’ situation triggers the tax shifting phenomenon, so secondly, an attempt to assess the scale of bank tax shifting “forward” and “backward” has been made.


Keywords


podatki; przerzucanie podatków; podatek bankowy; bank; system bankowy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bankier, Jak pracuje się w bankach, Raport Bankier.pl, 2016.

Bernal A., Metody badania przerzucalności podatku dochodowego od korporacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, z. 273.

Bernal A., Przerzucalność podatku od towarów i usług na rynku książek, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 4.

Deloitte i IBnGR, Rentowność sektora bankowego w Polsce, Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa 2015.

Ernst&Young, European Banking Barometer – 2016, 2016.

KNF, Dane miesięczne sektora bankowego – maj 2017, www.knf.gov.pl [dostęp: 10.04.2017].

Marszalewski M., Wpływ ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych na rynek ubezpieczeniowy, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 1.

NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa 2016.

Pawłowicz L., Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wobec opodatkowania banków w Polsce, Gdańsk 2015.

Smoleń P., Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926).

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 2016, poz. 68).

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja o sytuacji banków w okresie I–IX 2016 r., Warszawa 2016.

Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Druk nr 75, Sejm RP.

Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.347
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:52
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 14:14:18


Statistics


Total abstract view - 881
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marcin Wiśniewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.