Perspectives on the Functioning of the Bancassurance Concept in Poland

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract


Development of bancassurance groups strengthens processes linked with insurance products sales, especially those using banking distribution channels. In comparison with classic distribution of insurance services such a solution yields measurable benefits for a bank, an insurance company and clients. The clients gain lower premiums, the insurance companies face lower costs of their products sales, while the banks get commissions out of collected premiums and in consequence can offer a wider range of services. Accordingly to established strategy companies mutually implementing bancassurance concept create complementary product offer, develop distribution channels, support one another in improvement of sales processes, so as to propose to clients complex financial solutions.


Keywords


insurance; bank; development; concept

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aneks do raportu Rzecznika Ubezpieczonych z 2007 r. pt. „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce” – skargi z zakresu bancassurance wniesione w 2012 r., Warszawa 2012.

Gawrychowski M., Druga rewolucja w bancassurance, „Puls Biznesu” 2015, nr 178.

Grygutis J., Bancassurance – europejski trend na polskim rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.

Gwizdała J., Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007–2009, „Wiadomości Ubezpieczeniowe – Nauka dla Praktyki”, PIU, Warszawa 2010.

Kotowicz A., Raport: Koncentracja Sektora Bankowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.

Kowalewski O., Bancassurance. Stan i perspektywy prawno-ekonomiczne, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2003, nr 23(218).

Pleśniak A., Konsekwencje przemian demograficznych w świetle adekwatności i stabilności systemów emerytalnych, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2014, nr 167.

Pokrzywniak J., Bancassurance w nowym prawie ubezpieczeniowym, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2014, nr 2.

Raport: Badanie rynku bancassurance przedstawiony przez Norberta Jeziolowicza – Dyrektora Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związek Banków Polskich na VI Kongresie Bancassurance, Józefów 2014.

Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, KNF, Warszawa 2014.

Stankunowicz E., Banki się kończą, kiedyś założę nowy biznes – rozmowa z Wojciechem Sobierajem, „Forbes”, 27.08.2015.

Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Śliperski M., Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002.

www.fundingcircle.com [dostęp: 30.03.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.1.61
Data publikacji: 2018-06-20 09:41:01
Data złożenia artykułu: 2017-04-29 20:24:36


Statistics


Total abstract view - 907
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jerzy Piotr Gwizdała

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.