Perspektywy funkcjonowania koncepcji bancassurance w Polsce

Jerzy Piotr Gwizdała

Streszczenie w języku polskim


Rozwój grup bankowo-ubezpieczeniowych wzmacnia procesy związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych, zwłaszcza przy wykorzystaniu bankowych kanałów dystrybucji. W porównaniu z klasyczną dystrybucją usług ubezpieczeniowych takie rozwiązania przynoszą wzajemne korzyści dla banku, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz klientów. Klienci mają wymierne korzyści w postaci niższych składek, ubezpieczyciele z kolei ponoszą mniejsze koszty sprzedaży swoich produktów ubezpieczeniowych. Banki natomiast zyskują prowizję z pobieranych składek i mają szerszą z tego tytułu ofertę świadczonych usług. Zgodnie z przyjętą strategią firmy wspólnie realizujące koncepcję bancassurance tworzą uzupełniającą się ofertę produktową, rozwijają kanały dystrybucji oraz wzajemnie wspierają się w usprawnianiu procesów sprzedażowych tak, aby proponować klientom kompleksowe rozwiązania finansowe.


Słowa kluczowe


ubezpieczenia; bank; rozwój; koncepcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aneks do raportu Rzecznika Ubezpieczonych z 2007 r. pt. „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce” – skargi z zakresu bancassurance wniesione w 2012 r., Warszawa 2012.

Gawrychowski M., Druga rewolucja w bancassurance, „Puls Biznesu” 2015, nr 178.

Grygutis J., Bancassurance – europejski trend na polskim rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.

Gwizdała J., Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007–2009, „Wiadomości Ubezpieczeniowe – Nauka dla Praktyki”, PIU, Warszawa 2010.

Kotowicz A., Raport: Koncentracja Sektora Bankowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.

Kowalewski O., Bancassurance. Stan i perspektywy prawno-ekonomiczne, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2003, nr 23(218).

Pleśniak A., Konsekwencje przemian demograficznych w świetle adekwatności i stabilności systemów emerytalnych, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2014, nr 167.

Pokrzywniak J., Bancassurance w nowym prawie ubezpieczeniowym, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2014, nr 2.

Raport: Badanie rynku bancassurance przedstawiony przez Norberta Jeziolowicza – Dyrektora Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związek Banków Polskich na VI Kongresie Bancassurance, Józefów 2014.

Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, KNF, Warszawa 2014.

Stankunowicz E., Banki się kończą, kiedyś założę nowy biznes – rozmowa z Wojciechem Sobierajem, „Forbes”, 27.08.2015.

Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Śliperski M., Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002.

www.fundingcircle.com [dostęp: 30.03.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.1.61
Data publikacji: 2018-06-20 09:41:01
Data złożenia artykułu: 2017-04-29 20:24:36

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jerzy Piotr Gwizdała

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.