W poszukiwaniu metody wyznaczania optymalnej struktury kapitałowej

Krzysztof Rudnicki

Streszczenie w języku polskim


Analiza struktury kapitałowej zdominowała nowoczesne finanse przedsiębiorstw. Określenie tego, w jaki sposób są podejmowane decyzje dotyczące udziałów kapitałów własnych oraz zobowiązań w kapitale jednostek gospodarczych, staje się częstym tematem wielu publikacji. Niemniej lukę w badaniach stanowi nadal sposób wyznaczania optymalnej struktury kapitałowej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metod wyznaczania udziałów poszczególnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa dla maksymalizacji wartości spółki oraz zaprezentowanie wybranych modeli. Artykuł stanowi wstęp do dalszych badań przedstawionych modeli.


Słowa kluczowe


optymalna struktura kapitałowa; finanse przedsiębiorstw; decyzje finansowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angelo H., Masulis R.W., Optimal capital structure under corporate and personal taxation, “Journal of Financial Economics” 1980, Vol. 8(1), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(80)90019-7.

Baker M., Wurgler J., Market timing and capital structure, “The Journal of Finance” 2002, Vol. 57(1), DOI: https://doi.org/10.1111/1540-6261.00414.

Baxter N.D., Leverage, risk of ruin and the cost of capital, “The Journal of Finance” 1967, Vol. 22(3), DOI: https://doi.org/10.2307/2978892.

Bradley M., Jarrell G.A., Kim E., On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence, “The Journal of Finance” 1984, Vol. 39(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03680.x.

Brennan M.J., Schwartz E.S., Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital structure, “Journal of Business” 1978, Vol. 51(1), DOI: https://doi.org/10.1086/295987.

Brigham E., Houston J., Podstawy zarządzania finansami, t. 1–2, PWE, Warszawa 2005.

Durand D., Costs of debt and equity funds for business: trends and problems of measurement, [w:] Conference on research in business finance, 1952.

Farrar D.E., Selwyn L.L., Taxes, Corporate Policy, and Return to Investors, “National Tax Journal” 1967, Vol. 20(4).

Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikcja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Gordon M.J., The investment, financing, and valuation of the corporation, RD Irwin, 1962.

Jalilvand A., Harris R.S., Corporate behavior in adjusting to capital structure and dividend targets: An econometric study, “The Journal of Finance” 1984, Vol. 39(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03864.x.

Kim E.H., A Mean-Variance Theory of Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity, “The Journal of Finance” 1978, Vol. 33(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1978.tb03388.x.

Kraus A., Litzenberger R.H., A state-preference model of optimal financial leverage, “The Journal of Finance” 1973, Vol. 28(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1973.tb01415.x.

Kubiak J., Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

Lisek S., Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wypływ na ich wyniki, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 1.

Miller M.H., Debt and taxes, “The Journal of Finance” 1977, Vol. 32(2), DOI: https://doi.org/10.2307/2326758.

Miller M.H., Modigliani F., Dividend policy, growth, and the valuation of shares, “The Journal of Business” 1961, Vol. 34(4), DOI: https://doi.org/10.1086/294442.

Modigliani F., Miller M.H., The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, “The American Economic Review” 1958.

Myers S.C., The capital structure puzzle, “The Journal of Finance” 1984, Vol. 39(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x.

Myers S.C., Pogue G.A., A programming approach to corporate financial management, “The Journal of Finance” 1974, Vol. 29(2), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1974.tb03072.x.

Shyam-Sunder L., Myers S.C., Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure, “Journal of Financial Economics” 1999, Vol. 51(2).

Solomon E., The Theory of Financial Management, Columbia University Press, 1963.

Stiglitz J.E., A re-examination of the Modigliani-Miller theorem, “The American Economic Review” 1969, Vol. 59(5).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.367
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:20
Data złożenia artykułu: 2017-05-03 13:56:21


Statystyki

Widoczność abstraktów - 218
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Krzysztof Rudnicki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.