Outsourcing in the management of the public hospitals in the Lublin Voivodeship

Marta Cholewa-Wiktor, Agnieszka Sitko-Lutek

Abstract


The aim of this article is to present the research results concerning the identifiation of the relations between the outsourcing use and the achievement of the economic goals by the healthcare facilities. The research was conducted in the years 2011–2014 among the senior management of public hospitals in the Lublin Voivodeship, with the use of the self-made questionnaire and the analysis of the hospitals’ fiancial documents. Then, with the use of the statistical analysis, the correlations between the proposed financial variables and the questionnaire answers were identified. Public hospitals use contract outsourcing mainly in the scope of the ancillary and quasi-operational services. The major correlations of the outsourcing use with: the current ratio, debt ratio and the fiancial result concern the effects of its use, i.e. the possibility of focusing on the primary activity by the management staff or on the fear of the likeliness of outsourcing company increasing the prices. The crucial relations were also observed between the “overall” fiancial ratio and the equipment and facilities connected with the activities contracted out to an external company, and between the methodology and the complexity of implementing this concept. To sum up, outsourcing some services, besides achieving quality goals, has also an impact on a facility’s economic results because quality effects of outsourcing indirectly influence the financial results of a unit. Moreover, cooperation with a partner company, instead of outsourcing a given service and excluding it from the managerial activities, not only can increase the quality of the function that has been handed over, but also it can improve the main fiancial ratios.

Keywords


outsourcing, public hospitals, the methods of managing a hospital

Full Text:

PDF

References


Brown, D., Wilson, S., The black book of outsourcing. How to manage the changes. Challenges and Opportunities, John Wiley&Sons, New Yersey 2005.

Bugdol, M., Papaj, T., Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, Taurus, Warszawa 2008.

Bukłaha, E., Strategia outsourcingu w polskich szpitalach, ed. [in:] R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsh, Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009.

Dominquez, L.R., The Manager’s Step-by-Step Guide to Outsourcing, The McGraw-Hill Companies, USA 2006.

Jenster, P., Pedersen, H.S., Plackett, P., Hussey, D., Outsourcing- insourcing Can vendors make money from the new relationship opportunities?, John Wiley&Sons, England 2005.

Kłos, M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2010.

Kowalska, I., Odpowiedzialność publiczna oraz dostępne mechanizmy realizowania polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, „Zdrowie i Zarządzanie”, 2005 nr 3.

Krawczyk-Sołtys, A., Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.

Lewandowska, H., Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia, Difin, Warszawa 2010.

Marcinkowska, E., Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Power, M.J., Desouza, K.C., Bonifazi, C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa 2008.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali (2010, October 20). Retrieved from http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m1&ms=998&ml=pl&mi=998&mx=0&mt=&my=936&ma=07986 .

Świderska, G.K., Koszty w opiece zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.17
Data publikacji: 2017-11-19 20:59:17
Data złożenia artykułu: 2017-05-09 11:01:19


Statistics


Total abstract view - 967
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marta Cholewa-Wiktor, Agnieszka Sitko-Lutek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.