The Process of Reforming the International Monetary Fund

Piotr Łasak

Abstract


During the past few decades, the role of the IMF in the world economy has been gradually diminishing. It was caused by the process of globalization of the economy. The last financial crisis has confirmed that there is a need to reform the IMF. The aim of this article is to identify the causes of these reforms, their implementation, and the characteristics of the reforms of the quota and lending activities of the Fund, which were undertaken during the period of 2010–2016.


Keywords


International Monetary Fund; IMF reform; quotas; voting power

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamczyk E., Od „gold standard” do płynnych kursów walutowych – przemiany w międzynarodowym systemie walutowym, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Boorman J., An Agenda for Reform of the International Monetary Fund (IMF), “Dialogue on Globalization, Occasional Papers”, New York 2008.

Bordo M., The Past and Future of IMF Reform: A Proposal, [w:] Building an International Monetary and Financial System for the 21st Century: Agenda for Reform, Reinventing Bretton Woods Committee, New York 2009.

Bryant R.C., Reform of Quota and Voting Shares in the International Monetary Fund: “Nothing” is Temporarily Preferable to an Inadequate “Something”, January 2008.

Chrabonszczewska E., Czy organizacje międzynarodowe się przeżyły?, „Zeszyty Naukowe SGH” 2009, nr 25.

Ellmers B., Reform of the IMF lending framework: The IMF bails out from bailouts, CADTM, February 2016.

Grotte M., Życieńska A., Międzynarodowy Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania, „Materiały i Studia” 2011, nr 254.

IMF, Annual Report of the Executive Directors, Washington, D.C. 1947.

IMF, IMF Members’ Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors, “Illustration of Proposed Quota and Voting Shares”, February 3, 2017.

IMF, IMF Survey: IMF Reforms Policy for Exceptional Access Lending, January 29, 2016.

Jurek M., Propozycje modyfikacji mechanizmu wyznaczania kwot krajów członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 3.

Kruger M., Lavigne R., McKay J., The Role of the International Monetary Fund in the Post-Crisis World, Bank of Canada Staff Discussion Paper No. 2016-6, February 2016.

Liberska B., Działania grupy G-20 na rzecz nowej, globalnej architektury finansowej, [w:] B. Liberska (red.), Nowa globalna architektura finansowa. W stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskigo, Kraków 2016.

McKinnon M., A New Bretton Woods?, [w:] Building an International Monetary and Financial System for the 21st Century: Agenda for Reform, Reinventing Bretton Woods Committee, New York 2009.

Rethinking IMF lending policies, “Financial Times”, June 22, 2014.

Stiglitz J., Globalization and Its Discontents, Penguin Books, London 2002.

Wolf M., Fixing Global Finance: How to Curb Financial Crises in the 21st Century, Yale University Press, London 2008.

World Economic Situation and Prospects 2009, United Nations, New York 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.189
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:06
Data złożenia artykułu: 2017-05-09 21:50:57


Statistics


Total abstract view - 911
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Piotr Łasak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.