Long-term unemployment as a problem of the Polish labour market

Karolina Anna Jasińska

Abstract


The objective of this study is to analyse the issue of the long-term unemployment and the ways it changes on the Polish labour market. The research problem is based on the answer to the question if the issue of long-term unemployment is equally severe for all regions of Poland. The research results will answer the question whether the issue of long-term unemployment is a problem of the whole country or only some of its regions and, therefore, what kind of action – at central or regional level – should be primarily used to deal with this phenomenon. The data used in the analysis come from GUS (Central Statistical Offie), that is the Polish institution gathering statistical data.


Keywords


labour market; labour law; human capital; economics; long-term unemployment

Full Text:

PDF

References


Raport MRPiPS, Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się oraz długotrwale bezrobotni w 2015 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.

Dolny, E., Rozmiary, struktura i czynniki wpływające na ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce [in:] A. Bronk, Z. Wiśniewski, M. Wojdyło-Preisner (eds.), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

Olak, A., Zjawisko bezrobocia a zagrożenie społeczne, Modern Management Review, vol. 19, no. 21 (4), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.

Rocznik Statystyczny Województw 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, GUS.

Śmilgin, M., Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji w: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 8, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2006.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001).

Węgrzyn, G., Bezrobotni długotrwale – problem XXI wieku, [in:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.49
Data publikacji: 2017-11-19 20:59:20
Data złożenia artykułu: 2017-05-09 23:12:10


Statistics


Total abstract view - 1657
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Karolina Anna Jasińska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.