Jak pozytywne relacje w pracy stymulują innowacyjność organizacji społecznych i przedsiębiorstw

Aldona Glińska-Neweś, Agata Sudolska, Joanna Wińska, Agnieszka Furmańska-Maruszak

Streszczenie w języku polskim


Celem pracy jest zbadanie, w jaki sposób innowacyjność zależy od pozytywnych relacji w pracy (PRW) zarówno w przedsiębiorstwach społecznych, jak i biznesie. Badania zostały przeprowadzone na próbie 200 polskich organizacji biznesowych i 140 przedsiębiorstw gospodarki społecznej. Korzystano z wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na podstawie kwestionariusza badań. Do analizy danych zastosowano statystyki opisowe, analizę czynników i hierarchiczne grupowanie metodą Warda. Badania wykazały, że zespoły charakteryzujące się pozytywnymi relacjami pracowników są bardziej innowacyjne w biznesie i przedsiębiorstwach społecznych, jednakże PRW mają inne cechy w przedsiębiorstwach społecznych niż w przedsiębiorstwach. Najbardziej zorientowane na innowacje zespoły w przedsiębiorstwach społecznych są raczej rządzone autorytatywnie, podczas gdy w biznesie innowacyjność jest wspierana przez niewielki dystans władzy.

Słowa kluczowe


pozytywne relacje w pracy; przedsiębiorstwa społeczne; innowacje; innowacyjność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aiken, M., Social Enterprises: Challenges from the Field, [in:] D. Billis (ed.), Hybrid Organizations, Palgrave Macmillan, Basingstoke–New York 2010, pp. 153–174.

Allen, T.D., Turner de Tormes Eby, L., The Study of Interpersonal Relationships: An Introduction, [in:] L. Turner de Tormes Eby, T.D. Allen (eds.), Personal Relationships. The Effect on Employee Attitudes, Behavior, and Well-being, Routledge, New York 2012, pp. 3–14.

Amabile, T.M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., Herron, M., Assessing the Work Environment for Creativity, “Academy of Management Journal” 1996, vol. 39, no. 5, pp.1154–1184.

Bessant, J., Tidd, J., Innovation and Entrepreneurship, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2011.

Burke, W.W., Litwin, G.H., A Casual Model of Organizational Performance and Change, “Journal of Management” 1992, vol. 18, no. 3, pp. 523–545.

Damanpour, F., Organizational Complexity and Innovation: Developing and Testing Multiple Contingency Models, “Management Science” 1996, vol. 42, no. 5, pp. 693–716.

Davidson, M.N., James, E.H., The Engines of Positive Relationships Across Difference: Conflct and Learning, [in:] J.E. Dutton, B.R. Ragins (eds.), Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical

and Research Foundation, Lawrence Erlbaum, New York 2007, pp. 137–158.

Ekvall, G., Organizational Climate for Creativity and Innovation, “European Journal of Work and Organizational Psychology” 1996, vol. 5, no. 1, pp. 105–123.

European Commission, Social Initiative, http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/index_en.htm, 2011 [access: 03.01.2016].

Grant, A.R., Parker, S.K., Redesigning Work Design Theories: The Rise of Relational and Proactive Perspectives, “Academy of Management Annals” 2009, vol. 3, no. 1, pp. 317–375.

Hunter, S.T., Bedell, K.E., Mumford, M.D., Climate for Creativity: A Quantitative Review, “Creativity Research Journal” 2007, vol. 19, no. 1, pp. 69–90.

Ibarra, H., Hansen, M.T., Are You a Collaborative Leader?, “Harvard Business Review” 2011 (7/8), pp. 68–74.

Ibarra, H., Personal Networks of Women and Minorities in Management: A Conceptual Framework, “Academy of Management Review” 1993, vol. 18, no. 1, pp. 56–87.

Isaksen, S.G., Ekvall, G., Managing for Innovation: The Two Faces of Tension in Creative Climates, “Creativity and Innovation Management” 2010, vol. 19, no. 2, pp. 73–88.

Isaksen, S.G., Lauer, K.J., The Climate for Creativity and Change in Teams, “Creativity and Innovation Management” 2002, vol. 11, no. 1, pp. 74–86.

Isaksen, S.G., Lauer, K.J., Ekvall, G., Britz, A., Perceptions of the Best and Worst Climates for Creativity: Preliminary Validation Evidence for Situational Outlook Questionnaire, “Creativity Research Journal” 2000–2001, vol. 13, no. 2, pp. 171–184.

Kahn, W.A., Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, “Academy of Management Journal” 1990, vol. 33, no. 4, pp. 692–724.

Kaźmierczak, T., Reintegracja w sektorze ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwa społeczne integracji przez pracę, [in:] A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza (eds.), Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, ISP, Warszawa 2014, pp. 301–325.

Lewicka, D., The Impact of HRM on Creating Proinnovative Work Environment, “International Journal of Innovation and Learning” 2010, vol. 7, no. 4, pp. 430–449.

Lewicka, D., Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną, “Organizacja i Kierowanie” 2012, vol. 3, pp. 11–25.

Loewe, P., Dominiquini, J., Overcoming the Barriers to Effective Innovation, “Strategy and Leadership” 2006, vol. 34, no. 1, pp. 24–31.

Naranjo-Valencia, J.C., Jimenez-Jimenez, D., Sanz-Valle, R., Innovation or Imitation? The Role of Organizational Culture, “Management Decision” 2011, vol. 49, no. 1, pp. 55–72.

OECD Oslo Manual. The Measurement of Scientifi and Technological Activities. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3 rd Edition, 2005.

Plessis, M.D., The role of Knowledge Management in Innovation, “Journal of Knowledge Management” 2007, vol. 11, no. 4, pp. 20–29.

Quinn, R.W., Energizing Others in Work Connections, [in:] J.E. Dutton, B.R. Ragins (eds.), Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation, Lawrence Erlbaum, New York 2007, pp. 73–90.

Ragins, B.R., Dutton, J.E., Positive Relationships at Work: An Introduction and Invitation, [in:] J.E. Dutton, B.R. Ragins (eds.), Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research

Foundation, Lawrence Erlbaum, New York 2007, pp. 3–25.

Roberts, L.M., From Proving to Becoming: How Positive Relationships Create a Context for Self-discovery and Self-actualization, [in:] J.E. Dutton, B.R. Ragins (eds.), Exploring Positive Relationships at Work:

Building a Theoretical and Research Foundation, Lawrence Erlbaum, New York 2007, pp. 29–46.

Rymsza, A., Rymsza, M., Innowacje społeczne w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych, [in:] M. Grewiński, A. Karwacki (eds.), Innowacyjna polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015, pp. 322–336.

Stephens, J.P., Heaphy, E., Dutton, J.E., High-quality connections, [in:] K.S. Cameron, G.M. Spreitzer (eds.), The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship, Oxford University Press, New

York 2012, pp. 385–399.

Tjosvold, D., Wedley, W.C., Field, R.H.G., Constructive Controversy: The Vroom-Yetton Model and Managerial Decision-Making, “Journal of Occupation Behavior” 1986, vol. 7, no. 2, pp. 125–138.

Turner de Tormes Eby, L., Allen, T.D. (eds.), Personal Relationships. The Effect on Employee Attitudes, Behavior, and Well-Being, Routledge, New York 2012.

Tyler, T., Blader, S., Cooperation in Groups: Procedural Justice, Social Identity and Behavioral Engagement, Psychology Press, Philadelphia 2000.

Wolf, P., Kaudela-Baum, S., Meissner, J.O., Exploring Innovating Cultures in Small- and Medium-Sized Enterprises: Findings from Central Switzerland, “International Small Business Journal” 2012, vol. 30, no. 3, pp. 242–274.

Woodman, R., Sawyer, J.E., Griffi, R.W., Towards a theory of organizational creativity, “Academy of Management Review” 1993, vol. 18, no. 2, pp. 293–321.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.25
Data publikacji: 2017-11-19 20:59:18
Data złożenia artykułu: 2017-05-10 12:41:17


Statystyki


Widoczność abstraktów - 477
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Aldona Glińska-Neweś, Agata Sudolska, Joanna Wińska, Agnieszka Furmańska-Maruszak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.