Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015

Dorota Żebrowska-Suchodolska

Streszczenie w języku polskim


W pracy porównano wyniki otrzymane przy użyciu wskaźnika Sharpe’a i wybranych miar opartych na tym wskaźniku oraz zbadano zależność występującą między nimi. Do badań wybrano wskaźniki: MAD, DS, ASR, WS i M2. Zostały one wyznaczone dla 16 funduszy akcyjnych w okresie 2004–2015, który podzielono na krótsze podokresy (2-, 3-, 4- i 5-letnie). Otrzymane wyniki wskazują na silną korelację wskaźnika Sharpe’a ze wskaźnikami MAD, DS, ASR, M2 oraz jej brak w przypadku wskaźnika WS.


Słowa kluczowe


efektywność inwestycyjna; fundusze inwestycyjne; fundusze akcyjne; wskaźnik Sharpe’a; współczynnik korelacji rangowej Spearmana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernardo A.E., Ledoit O., Gain, Loss and Asset Pricing, “Journal of Political Economy” 2000, Vol. 108(1), DOI: https://doi.org/10.1086/262114.

Konno H., Yamazaki H., Mean-Absolute Deviation Portfolio Optimization Model and its Application to Tokyo Stock Market, “Menagement Science” 1991, Vol. 37.

Le Sourd V., Performance Measurement for Traditional Investment, EDHEC, Lille-Nice 2007.

Modigliani F., Modigliani L., Risk-Adjusted Performance, “Journal of Portfolio Management” 1997, Vol. 23(2), DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.23.2.45.

Pezier J., White A., The relative Merits of Investable Hedge Fund indices and of Funds of Hedge Funds in Optimal Passive Portfolios, 2006, www.icmacentre.ac.uk/pdf/discussion/DP2006-10.pdf [dostęp: 30.03.2017].

Vinod H.D., Morey M.R., A Double Sharpe Ratio. Advances in Investment Analysis and Portfolio Management 8, New York 2001.

Watanabe Y., Is Sharpe Ratio Still Effective?, “Journal of Performance Meaurement” 2006, Vol. 11.

Wiesinger A., Risk-Adjusted Performance Measurement – State of the Art, Bachelor’s Thesis, 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.535
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:32
Data złożenia artykułu: 2017-05-11 16:48:20

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dorota Żebrowska-Suchodolska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.