Assessment of development prospects for the industrial heritage protection institutions in Poland on the example of the Górny Śląsk region

Małgorzata Mańka-Szulik, Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek, Aneta Michalak

Abstract


The main aim of the article is the assessment of development prospects for the industrial heritage protection institutions in Poland on the example of the Górny Śląsk region. To achieve this aim, the paper presents the results of the SWOT analysis and the PESTEL analysis of the International Documentation and Research Centre on Industrial Heritage for Tourism. According to the obtained results, the Centre’s strengths – including the financial support from the Zabrze City Office – and the opportunities in the form of increasing popularity of industrial tourism allow for a positive assessment of the Centre’s development prospects. Nevertheless, its continued existence and development require a complete strategy and its consistent implementation.

Keywords


development of institutions; SWOT analysis; PESTEL analysis; industrial heritage

Full Text:

PDF

References


Berliński, L., Penc-Pietrzak, I., Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa, Difi, Warszawa 2004.

Brol, R., Sztando, A., Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania strategicznego w skali regionalnej i lokalnej, [in:] M. Klamut (ed.), Planowanie kompetencji kadr w regionie istotą rozwoju Dolnego Śląska, Wrocław University of Economics, Wrocław 2009.

Cercleux, A-L., Merciu, F-C., Merciu, G-L., Models ofTechnical and Industrial Heritage Re-Use in Romania, “Procedia Environmental Sciences” 2012, vol. 14.

Grudzewski, W.M.. Hejduk, I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difi, Warszawa 2004.

Hacquebord, L. Avango, D., Industrial Heritage Sites in Spitsbergen (Svalbard), South Georgia and the Antarctic Peninsula: Sources of Historical Information, “Polar Science” 2016, vol. 10, no. 3.

Kaplan, R.S., Norton, D.P., Strategiczna karta wyników – jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.

Ifko, S., Comprehensive Management ofIndustrial Heritage Sites as a Basis for Sustainable Regeneration, “Procedia Engineering” 2016, vol. 161.

Łukasiewicz, J., Zasady organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2006.

Miszczuk, A., Samorządterytorialny jako stymulator lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, [in:] A. Miszuk, M. Miszczuk, K. Żuk (eds.), Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.

Potoczek, A., Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego, [in:] J. Adamiak, W. Kosiedowski, A. Potoczek, B. Słowińska (eds.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001.

Sudoł, S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006.

Sztando, A., Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach, [in:] M. Dylewski (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego – rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Seria ekonomiczne problemy usług, “Academic Journal”, no. 501, University of Szczecin, Szczecin 2008.

Ziółkowski, M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [in:] A. Zalewski (ed.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.95
Data publikacji: 2017-11-19 20:59:24
Data złożenia artykułu: 2017-05-11 21:40:37


Statistics


Total abstract view - 439
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Małgorzata Mańka-Szulik, Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek, Aneta Michalak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.