Unconventional Measures of Monetary Policy – Magyar Nemzeti Bank Experiences

Ilona Skibińska-Fabrowska

Abstract


The crisis that broke out in September 2008 has caused disturbances in the functioning of many economies. In response to the crisis, both governments and central banks have taken many steps. In the early stages they did not usually go beyond conventional tools. However, over time, the instruments started to become more and more unconventional. In the case of Hungary, the crisis has caused many unfavorable phenomena, both in the real and in monetary sphere. The National Bank of Hungary has developed non-standard monetary policy instruments that, on the one hand, improve the stability of the national financial system and, on the other, support the government’s program. This article will attempt to answer a question on the effectiveness of the central bank’s tools.


Keywords


central bank; monetary policy; unconventional monetary measures; Central Bank of Hungary

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ciżkowicz P., Rzońca A., Międzynarodowy system monetarny a globalny kryzys finansowy: wnioski dla polityki makroekonomicznej w krajach rozwijających się, „Ekonomista” 2013, nr 5.

Djankov S., Hungary under Orban: Can Central Planning Revive Its Economy, “Peterson Institiute for International Economics” 2015, nr 11.

Dudkiewicz B., Przybylska-Kapuścińska W., Nadzwyczajne instrumenty polityki pieniężnej, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko (red.), Współczesna polityka pieniężna. Perspektywa XXI wieku, Difin, Warszawa 2017.

Endresz M., Harasztosi P., Lieli R., The Impact of the Magyar Nemzetu Bank’s Funding for Groth Scheme on Firm Level Inwesment, “MNB Working Papers” 2015, No. 2.

European Commission, Country Report Hungary 2016, Brussels 2016, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_en.pdf [dostęp: 20.03.2017].

Gabriel P., Molnar G., Varhegyi J., Fixing an Impaired Monetary Transmission Mechanism: The Hungarian Experience, “BIS Paper” 2016, No. 89.

György L., Polityka gospodarcza drugiego rządu Viktora Orbana, [w:] M. Kędzierski, M. Rapkiewicz, L. Skiba (red.), Węgry Orbana – wzór czy przestroga?, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014.

Hörcher F., Nowa Ustawa Zasadnicza, walka o wolność i stabilizację gospodarczą. Trzy aspekty drugiego rządu Orbana, [w:] M. Kędzierski, M. Rapkiewicz, L. Skiba (red.), Węgry Orbana – wzór czy przestroga?, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014.

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?pcode=tipsii20&language=en [dostęp: 20.03.2017].

Improving Hungary’s Debt Profile. Bank Can Contribute to Hungary’s Self-Financial Through Government Security Purchases, www.mnb.hu/letoltes/banks-can-contribute-to-hungary-s-self-financing-through-government-security-purchases-background-material.pdf [dostęp: 10.03.2017].

Kowalczyk M., Nieortodoksyjna polityka gospodarcza po węgiersku, 2016, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/nieortodoksyjna-polityka-gospodarcza-po-wegiersku [dostęp: 14.03.2017].

Łaski K., Osiatyński J., Konsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro, „Ekonomista” 2013, nr 1.

Nagy M., Palotai D., The MNB Futher Reduces Hungary’s Vulnerability by Reforming Its Policy Instruments, www.mnb.hu/letoltes/marton-nagy-daniel-palotai-the-mnb-further-reduces-hungary-s-vulnerability-by-reforming-its-policy-instruments.pdf [dostęp: 10.03.2017].

NBP, Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa, lipiec 2013.

Press release on the loans granted in the third phase of the Funding for Growth Scheme (FGS), www.mnb.hu/letoltes/fgs3-press-release-07032017.pdf [dostęp: 22.03.2017].

Rzońca A., Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Terms and Conditions of the Operations of the Central Bank in Forint and Foreign Currency Markets, Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 26 October 2016.

The Magyar Nemzeti Bank’s Self-Financing Programme. April 2014 – March 2015, 2016, www.mnb.hu/letoltes/the-magyar-nemzeti-bank-s-self-financing-programme-april-2014-march-2015.pdf [dostęp: 15.03.2017].

Tymoczko D., Operacje banków centralnych w okresach kryzysowych, [w:] A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa 2011.

www.mnb.hu/en/Jegybanki_alapkamat_alakulasa [dostęp: 15.03.2017].

www.mnb.hu/i/gra-eng-grafikon.jpg [dostęp: 17.03.2017].

Żywiecka H., Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.377
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:21
Data złożenia artykułu: 2017-05-12 13:41:19


Statistics


Total abstract view - 2121
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ilona Skibińska-Fabrowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.