Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej – doświadczenia Narodowego Banku Węgier

Ilona Skibińska-Fabrowska

Streszczenie w języku polskim


Kryzys, który wybuchł we wrześniu 2008 r., wywołał zaburzenia w funkcjonowaniu wielu gospodarek. W reakcji na zjawiska kryzysowe zarówno rządy, jak i banki centralne podjęły liczne działania. W początkowej fazie nie wykraczały one zazwyczaj poza narzędzia konwencjonalne. Jednak wraz z upływem czasu uruchamiane instrumenty stawały się coraz bardziej niestandardowe. W przypadku Węgier kryzys wywołał wiele niekorzystnych zjawisk w sferze realnej i w sferze pieniężnej. Narodowy Bank Węgier wypracował niestandardowe instrumenty polityki monetarnej mające z jednej strony wpłynąć na poprawę stabilności krajowego systemu finansowego, a z drugiej wspierać program rządu. W artykule została podjęta próba odpowiedzi na pytanie dotyczące skuteczności uruchamianych przez bank centralny narzędzi.


Słowa kluczowe


bank centralny; polityka pieniężna; niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej; Narodowy Bank Węgier

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciżkowicz P., Rzońca A., Międzynarodowy system monetarny a globalny kryzys finansowy: wnioski dla polityki makroekonomicznej w krajach rozwijających się, „Ekonomista” 2013, nr 5.

Djankov S., Hungary under Orban: Can Central Planning Revive Its Economy, “Peterson Institiute for International Economics” 2015, nr 11.

Dudkiewicz B., Przybylska-Kapuścińska W., Nadzwyczajne instrumenty polityki pieniężnej, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko (red.), Współczesna polityka pieniężna. Perspektywa XXI wieku, Difin, Warszawa 2017.

Endresz M., Harasztosi P., Lieli R., The Impact of the Magyar Nemzetu Bank’s Funding for Groth Scheme on Firm Level Inwesment, “MNB Working Papers” 2015, No. 2.

European Commission, Country Report Hungary 2016, Brussels 2016, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_en.pdf [dostęp: 20.03.2017].

Gabriel P., Molnar G., Varhegyi J., Fixing an Impaired Monetary Transmission Mechanism: The Hungarian Experience, “BIS Paper” 2016, No. 89.

György L., Polityka gospodarcza drugiego rządu Viktora Orbana, [w:] M. Kędzierski, M. Rapkiewicz, L. Skiba (red.), Węgry Orbana – wzór czy przestroga?, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014.

Hörcher F., Nowa Ustawa Zasadnicza, walka o wolność i stabilizację gospodarczą. Trzy aspekty drugiego rządu Orbana, [w:] M. Kędzierski, M. Rapkiewicz, L. Skiba (red.), Węgry Orbana – wzór czy przestroga?, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014.

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?pcode=tipsii20&language=en [dostęp: 20.03.2017].

Improving Hungary’s Debt Profile. Bank Can Contribute to Hungary’s Self-Financial Through Government Security Purchases, www.mnb.hu/letoltes/banks-can-contribute-to-hungary-s-self-financing-through-government-security-purchases-background-material.pdf [dostęp: 10.03.2017].

Kowalczyk M., Nieortodoksyjna polityka gospodarcza po węgiersku, 2016, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/nieortodoksyjna-polityka-gospodarcza-po-wegiersku [dostęp: 14.03.2017].

Łaski K., Osiatyński J., Konsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro, „Ekonomista” 2013, nr 1.

Nagy M., Palotai D., The MNB Futher Reduces Hungary’s Vulnerability by Reforming Its Policy Instruments, www.mnb.hu/letoltes/marton-nagy-daniel-palotai-the-mnb-further-reduces-hungary-s-vulnerability-by-reforming-its-policy-instruments.pdf [dostęp: 10.03.2017].

NBP, Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa, lipiec 2013.

Press release on the loans granted in the third phase of the Funding for Growth Scheme (FGS), www.mnb.hu/letoltes/fgs3-press-release-07032017.pdf [dostęp: 22.03.2017].

Rzońca A., Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Terms and Conditions of the Operations of the Central Bank in Forint and Foreign Currency Markets, Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 26 October 2016.

The Magyar Nemzeti Bank’s Self-Financing Programme. April 2014 – March 2015, 2016, www.mnb.hu/letoltes/the-magyar-nemzeti-bank-s-self-financing-programme-april-2014-march-2015.pdf [dostęp: 15.03.2017].

Tymoczko D., Operacje banków centralnych w okresach kryzysowych, [w:] A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa 2011.

www.mnb.hu/en/Jegybanki_alapkamat_alakulasa [dostęp: 15.03.2017].

www.mnb.hu/i/gra-eng-grafikon.jpg [dostęp: 17.03.2017].

Żywiecka H., Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.377
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:21
Data złożenia artykułu: 2017-05-12 13:41:19


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1210
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ilona Skibińska-Fabrowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.