Heurystyka nadmiernego optymizmu w wycenach przedsiębiorstw

Radosław Pastusiak

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest pokazanie zjawiska nadmiernego optymizmu na rynku kapitałowym na przykładzie rekomendacji i wycen przygotowywanych przez Domy Maklerskie w Polsce. W strukturze przygotowywanych rekomendacji jest więcej rekomendacji pozytywnych niż negatywnych i neutralnych. Statystycznie byłoby to zasadne przy stałym rynku wzrostowym. A przecież na giełdzie jest hossa, bessa oraz okresy trendu horyzontalnego. Dlaczego w takim razie w zmieniającej się koniunkturze zawsze przeważają rekomendacje pozytywne? Bazą dla rekomendacji są wyceny przedsiębiorstw, często wykonane metodą DCF. Aby zrealizować badanie, wybrano spółki z GPW w Warszawie i porównano wydane dla nich rekomendacje w danym okresie. Badania wskazały, że dominują rekomendacje pozytywne. Następnie porównano cenę notowań w dniu wydania rekomendacji pozytywnych i negatywnych do ceny, jaką spółka osiągnęła po roku notowań. Uzyskane wyniki wskazują, że pomimo rekomendacji domów brokerskich znacząca część rekomendacji w spółkach podaje za wysoką cenę w stosunku do realnie uzyskiwanej przez przedsiębiorstwo na GPW.


Słowa kluczowe


nadmierny optymizm; wycena przedsiębiorstwa; heurystyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerw A., Optymizm. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2009.

Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, SGH, Warszawa 2012.

Eames M., Glover S.M., Kennedy J., The Association between Trading Recommendations and Broker-Analysts’ Earnings Forecasts, “Journal of Accounting Research” 2002, Vol. 40, DOI: https://doi.org/10.1111/1475-679X.00040.

Kahneman D., Tversky A., Prospect theory: An analysis of decision under risk, “Econometrica” 1979, Vol. 47, DOI: https://doi.org/10.2307/1914185.

Montier J., Behavioural Investing: A Practitioners Guide to Applying Behavioural Finance, Wiley, Chichester 2007, DOI: https://doi.org/10.1002/9781118673430.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Nofsinger J.R., Psychologia inwestowania, Helion, Gliwice 2011.

Olsen R., Investment Risk: The Experts’ Perspective, “Financial Analysts’ Journal” 1997, Vol. 53, DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v53.n2.2073.

Plous S., The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill, New York 1993.

Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt” 2009, nr 40.

Törngren G., Montgomery H., Worse than chance? Performance and confidence among professionals and laypeople in the stock market, “Journal of Behavioral Finance” 2004, Vol. 5, DOI: https://doi.org/10.1207/s15427579jpfm0503_3.

Tversky A., Kahneman D., Belief in the law of small numbers, “Psychological Bulletin” 1971, Vol. 76(2), DOI: https://doi.org/10.1037/h0031322.

Tversky A., Kahneman D., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, “Since” 1974, Vol. 185.

Tyszka T., Zielonka P., Expert judgments: Financial analysts versus weather forecasters, “The Journal of Psychology and Financial Markets” 2002, Vol. 3(3), DOI: https://doi.org/10.1207/S15327760JPFM0303_3.

Wąsowska A., Heurystyki i błędy poznawcze jako źródła niepowodzenia audytu zewnętrznego, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 11(3).

Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Zielonka P., Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.283
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:14
Data złożenia artykułu: 2017-05-19 18:35:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Radosław Pastusiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.