Trafność rekomendacji analityków giełdowych w polskim sektorze bankowym – perspektywa wahań koniunkturalnych

Piotr Bolibok

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna wpływu wahań koniunkturalnych na trafność rekomendacji wydawanych przez analityków giełdowych dla akcji banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2000–2016. Badanie przeprowadzono metodami analizy korelacji i regresji. Dokładność każdej rekomendacji była oceniana w horyzoncie 180 dni od daty jej wydania. Badana próba objęła 2801 rekomendacji oraz 347 121 obserwacji kursów akcji dla 14 banków. Uzyskane wyniki wskazują, że wahania koniunkturalne wywierają wpływ zarówno na kierunki, jak i dokładność rekomendacji analityków. Rekomendacje wydawane w analizowanym okresie były zazwyczaj formułowane przeciwnie do skrajnych trendów rynkowych, służąc stabilizowaniu kursów akcji banków wokół szacowanych przez analityków wartości wewnętrznych. Dokładność rekomendacji wzrastała na ogół w okresach dominacji pozytywnych nastrojów, a obniżała się w okresach bessy.


Słowa kluczowe


akcje; analitycy giełdowi; rekomendacje; banki; cykl koniunkturalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arand A., Kerl A., Sell-side Analyst Research and Reported Conflicts of Interest, “European Financial Management” 2015, Vol. 21(1), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-036X.2012.00661.x.

Barber B., Lehavy R., Trueman B., Comparing the Stock Recommendation Performance of Investment Banks and Independent Research Firms, “Journal of Financial Economics” 2007, Vol. 85(2).

Barber B., Lehavy R., Trueman B., Ratings Changes, Ratings Levels and the Predictive Value of Analysts’ Recommendations, “Financial Management” 2010, Vol. 39(2), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1755-053X.2010.01083.x.

Bolibok P., Rekomendacje analityków a kursy akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002–2006, „Annales UMCS. Sectio H” 2008, Vol. 42.

Booth L., Chang B., Zhou J., Which Analysts Lead the Herd in Stock Recommendations?, “Journal of Accounting, Auditing & Finance” 2014, Vol. 29(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0148558X14537825.

Bradshaw T., Analyst Information Processing, Financial Regulation, and Academic Research, “The Accounting Review” 2009, Vol. 84(4), DOI: http://dx.doi.org/10.2308/accr.2009.84.4.1073.

Chang Y., Chan C., Financial Analysts’ Stock Recommendation Revisions and Stock Price Changes, “Applied Financial Economics” 2008, Vol. 18(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09603100600606131.

Cowles A. III., Can Stock Market Forecasters Forecast?, “Econometrica” 1933, Vol. 1(3), DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1907042.

Dąbrowski P., Hurraoptymizm rekomendacji maklerskich w okresie giełdowej dekoniunktury, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 174.

Desai H., Rajgopal S., Yu J., Were Information Intermediaries Sensitive to the Financial Statement-Based Leading Indicators of Bank Distress Prior to the Financial Crisis?, “Contemporary Accounting Research” 2016, Vol. 33(2), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1911-3846.12161.

Devos E., Are Analysts’ Recommendations for Other Investment Banks Biased?, “Financial Management” 2014, Vol. 43(2), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/fima.12031.

Firth M., Lin C., Liu P., Xuan Y., The Client is King: Do Mutual Fund Relationships Bias Analyst Recommendations?, “Journal of Accounting Research” 2013, Vol. 51(1), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00469.x.

http://bossa.pl/pub/metastock/mstock/mstall.zip [data dostępu: 01.03.2017].

Kelly K., Low B., Tan H.-T., Tan S.-K., Investors’ Reliance on Analysts’ Stock Recommendations and Mitigating Mechanisms for Potential Overreliance, “Contemporary Accounting Research” 2012, Vol. 29(3), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01138.x.

Kerl A., Target Price Accuracy, “Business Research” 2011, Vol. 4(1), DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF03342727.

Loh R., Investor Inattention and the Underreaction to Stock Recommendations, “Financial Management” 2011, Vol. 39(3).

Pastusiak R., Keller J., Stock Recommendations and Economic Realities, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, nr 16(1).

Premti A., Garcia-Feijoo L., Madura J., Information Content of Analyst Recommendations in the Banking Industry, “International Review of Financial Analysis” 2017, Vol. 49, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2016.11.005.

www.bankier.pl/gielda/rekomendacje [data dostępu: 01.03.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.41
Data publikacji: 2018-02-27 16:37:54
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 08:16:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 529
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Piotr Bolibok

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.