Availability of Credit for Microenterprises in Germany

Anna Spoz, Anna Dąbkowska

Abstract


SME plays a significant role in the German economy. Each entity has to raise funds for operation and development. Bank credit is the most common form of external financing of enterprises in Germany which results from the bank-oriented financial system. The authors’ purpose is to show the importance of bank loans in financing microenterprises in Germany.


Keywords


Germany; SMEs; bank credit; funding sources

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Boguszewski P., Mirowska D., Strzeliński K., Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, NBP, Warszawa 2016.

Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Duliniec A., Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74.

Galizia F., Measuring the “financing gap” of European corporations, European Communities, 2003.

Konopielko Ł., Kuskowski J., Ponichter-Kolenda M., Regulski A., Zawistowski J., Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014–2020, IBS, Warszawa 2013.

Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza, Difin, Warszawa 2016.

OECD, The SME Financing Gap, Vol. 1: Theory and Evidence, 2006.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Zieliński T., Dług jako alternatywa kapitału akcyjnego – struktura kapitału regulacyjnego banku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 275.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.421
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:24
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 17:03:23


Statistics


Total abstract view - 1651
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Anna Spoz, Anna Dąbkowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.