Źródła finansowania startupów w Polsce

Edyta Cegielska, Danuta Zawadzka

Streszczenie w języku polskim


Celem badań była identyfikacja cech startupów oraz określenie zależności pomiędzy fazą rozwojową tych podmiotów a źródłami ich finansowania, a także empiryczna weryfikacja zidentyfikowanych zależności w warunkach powstawania i rozwoju startupów w Polsce. Źródłem danych empirycznych były następujące opracowania i raporty: Polskie Startupy (Fundacja Startup Poland), Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce (Deloitte), Raporty o sytuacji mikro i małych firm (PeKaO S.A.), European Startup Monitor 2015. W badaniach przyjęto tezę, iż startupy w Polsce, bez względu na fazę rozwoju, finansują się głównie kapitałem założycieli. Badania wykazały, że nie istnieje jednolite podejście do definiowania startupu. Najczęściej pojęcie to nawiązuje do takich cech przedsiębiorstwa, jak: innowacyjność, duży potencjał wzrostu oraz okres działalności na rynku poniżej 10 lat. Cykl życia startupu obejmuje różne fazy rozwoju. Wpływają one na dobór źródeł finansowania, które można podzielić na klasyczne i alternatywne. Do pierwszych zalicza się kapitał własny założycieli, bootstrapping i tzw. FFF. Do alternatywnych źródeł finansowania zalicza się m.in. crowdfunding, aniołów biznesu oraz venture capital. W Polsce startupy finansują się głównie kapitałem założycieli. W niewielkim stopniu wykorzystują alternatywne źródła finansowania.


Słowa kluczowe


startup; fazy rozwojowe; źródła finansowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Argerich J., Cruz-Cázares C., Definition, Sampling and Results in Business Angels’ Research: Toward a Consensus, “Management Decision” 2017, Vol. 55(2), DOI: https://doi.org/10.5465/AMLE.2004.14242224.

Aronsson M., Education matters – but does entrepreneurship education? An interview with David Birch, “Academy of Management Learning & Education” 2004, Vol. 3(3).

Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Beck T., Demirguc-Kunt A., Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as Growth Constraint, “Journal of Banking & Finance” 2006, Vol. 30(11), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009.

Berman R., Dogrultan E., Hermann B., Marmer M., Startup Genome Report, 2011, https://s3.amazonaws.com/startupcompass-public/StartupGenomeReport1_Why_Startups_Succeed_v2.pdf [dostęp: 12.04.2017].

Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Davila A., Foster G., Gupta M., Venture Capital Financing and the Growth of Startup Firms, “Journal of Business Venturing” 2003, Vol. 18, DOI: https://doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00127-1.

Deloitte, Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce, czerwiec 2016, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_raport_startupy.pdf [dostęp: 12.04.2017].

Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Warszawa 1992.

EBAN, European Early Stage Market Statistics 2015, May 2016, www.eban.org/wp-content/uploads/2016/06/Early-Stage-Market-Statistics-2015.pdf [dostęp:12.04.2017].

Ebben J., Johnson A., Bootstrapping in Small Firms: An Empirical Analysis of Change Over Time, “Journal of Business Venturing” 2006, Vol. 21, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.06.007.

Fielden S., Davidson M., Makin P., Barriers Encountered During Micro and Small Business Start‐up in North‐West England, “Journal of Small Business and Enterprise Development” 2000, Vol. 7(4), DOI: https://doi.org/10.1108/EUM0000000006852.

Hazudin S., Kader M., Tarmuji N., Ishak M., Ali R., Discovering Small Business Startup Motives, Success Factors and Barriers: A Gender Analysis, “Procedia Economics and Finance” 2015, Vol. 31, DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01218-6.

Hofstrand D., Financing Stages for Start-up Businesses, “Ag Decision Maker” 2013 (April), File C5-91.

Kollmann T., Stöckman Ch., Linstaed J., Kensbock J., European Startup Monitor 2015.

Paschen J., Choose wisely: Crowdfunding Through the Stages of the Startup Life Cycle, “Business Horizons” 2017, Vol. 60, DOI: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.11.003.

Podręcznik Oslo, wyd. 3, www.oecd.org [dostęp:14.04.2017].

PwC, The Startup Economy. How to support tech startups and accelerate Australian innovation, April 2013, www.digitalpulse.pwc.com.au [dostęp:12.04.2017].

Ries E., The Lean Startup, London 2011.

Ripsas S., Tröger S., DSM – Deutscher Startup Monitor 2015, www.deutscherstartupmonitor.de/fileadmin/dsm/dsm-15/studie_dem_2015.pdf [dostęp:12.04.2017].

Sandlund J., Investment crowdfunding: Average transaction sizes, January 24, 2013, www.thecrowdcafe.com/investment-crowdfundingaverage-transaction-size [dostęp:12.04.2017].

Skala A., Kruczkowska E., Polskie Startupy 2016 – Raport, Fundacja Startup Poland, 2017.

Teker S., Teker D., Venture Capital and Business Angels: Turkish Case, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2016, Vol. 235, DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.041.

The Global Innovation Index 2016. Winning with Global Innovation, Cornell University, INSEAD, and WIPO, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva 2016, www.globalinnovationindex.org [dostęp:10.04.2017].

Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1997.

Winborg J., Landstrom H., Financial Bootstrapping in Small Businesses: Examining Small Business Managers’ Resource Acquisition Behaviors, “Journal of Business Venturing” 2001, Vol. 16, DOI: https://doi.org/10.1016/S0883-9026(99)00055-5.

Zavatta R., Financing Technology Entrepreneurs and SMEs in Developing Countries, Washington, DC: infoDev/World Bank, 2008.

Zimny A., Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Zwilling M., 7 Seed-Stage Funding Sources That Might Finance Your Startup, September 25, 2015, www.entrepreneur.com/article/250921 [dostęp:12.04.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.53
Data publikacji: 2018-02-27 16:37:55
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 21:44:01

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Edyta Cegielska, Danuta Zawadzka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.