System walutowy oparty na złocie jako konkurencja dla sytemu walutowego opartego na długu

Marek Szturo, Bogdan Włodarczyk

Streszczenie w języku polskim


Już w czasach starożytnych złoto stanowiło symbol bogactwa i władzy, niedostępnych dla zwykłych obywateli. Czy złoto powinno odzyskać swoją pozycję w systemie finansowym i stanowić konkurencję dla obecnych walut? Celem artykułu jest przedstawienie rozważań nad nowym systemem walutowym, opartym na złocie, w kontekście procesów zachodzących w systemie finansowym. Wydaje się, że nowy system walutowy oparty na złocie jako konkurencja dla systemu walutowego opartego na długu ma znaczenie wówczas, gdy globalny system finansowy osiągnie stopień nasycenia długiem uniemożliwiający osiągnięcie konsensusu w zakresie wyodrębnienia nowej dominującej waluty. Nowy globalny system walutowy oparty na złocie będzie jednak oznaczał przyspieszenie mechanizmu regulacyjnego w odniesieniu do realnej wartości dotychczasowych walut.


Słowa kluczowe


złoto; waluty; system monetarny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bilski J., Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Warszawa 2006.

Forbes S., Ames E., Pieniądz. Dlaczego niszczenie dolara zagraża światowej gospodarce i jak można temu zapobiec, MT Biznes Ltd., Warszawa 2015.

Kasprzak-Czelej A., Inwestycje w złoto jako zabezpieczenie przed inflacją w Polsce, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.205.

Lutkowski K., Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 2007.

Mamcarz K., Determinants of Gold Price in the Short Term, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015a, nr 74.

Mamcarz K., Long-term determinants of the price of gold, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015b, nr 252.

Middelkoop W., The Big Reset. Gold Wars and the Financial Endgame, AUP, Amsterdam 2014.

Morawski W., Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku, Difin, Warszawa 2008.

Moskal A., Zawadzka D., Investment in gold as an example of alternative investment – in the context of capital market in Poland, “Economics and Management” 2014, No. 3.

O’Callaghan G., The structure and operation of the world gold market, International Monetary Fund 1991.

Rickards J., Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego, Helion, Gliwice 2015.

Włodarczyk B., Komu służy system finansowy? Refleksja po światowym kryzysie gospodarczym, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2014, nr 140.

World Gould Council, Download the gold price in a range of currencies since December 1978, www.gold.org/research/download-the-gold-price-since-1978 [dostęp: 09.12.2017].

Zadora H., Zieliński T., Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Difin, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.465
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:27
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 21:30:51

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marek Szturo, Bogdan Włodarczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.