Gold-Based Currency System as a Competition for Debt-Based Currency System

Marek Szturo, Bogdan Włodarczyk

Abstract


In ancient times, gold was already a symbol of wealth and power inaccessible to ordinary citizens. Should gold regain its position in the financial system and compete for the current currencies? The purpose of this article is to present the importance of a new gold-based currency system in the context of processes taking place in the financial system. It seems that new gold-based currency system as a competition for debt-based currency system is important when the global financial system reaches the level of debt, making it impossible to reach a consensus on the emergence of a new dominant currency. New gold-based currency system will, however, start regulatory mechanism of the real value of the existing currencies.


Keywords


gold; currency; monetary system

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bilski J., Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Warszawa 2006.

Forbes S., Ames E., Pieniądz. Dlaczego niszczenie dolara zagraża światowej gospodarce i jak można temu zapobiec, MT Biznes Ltd., Warszawa 2015.

Kasprzak-Czelej A., Inwestycje w złoto jako zabezpieczenie przed inflacją w Polsce, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.205.

Lutkowski K., Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 2007.

Mamcarz K., Determinants of Gold Price in the Short Term, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015a, nr 74.

Mamcarz K., Long-term determinants of the price of gold, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015b, nr 252.

Middelkoop W., The Big Reset. Gold Wars and the Financial Endgame, AUP, Amsterdam 2014.

Morawski W., Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku, Difin, Warszawa 2008.

Moskal A., Zawadzka D., Investment in gold as an example of alternative investment – in the context of capital market in Poland, “Economics and Management” 2014, No. 3.

O’Callaghan G., The structure and operation of the world gold market, International Monetary Fund 1991.

Rickards J., Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego, Helion, Gliwice 2015.

Włodarczyk B., Komu służy system finansowy? Refleksja po światowym kryzysie gospodarczym, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2014, nr 140.

World Gould Council, Download the gold price in a range of currencies since December 1978, www.gold.org/research/download-the-gold-price-since-1978 [dostęp: 09.12.2017].

Zadora H., Zieliński T., Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Difin, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.465
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:27
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 21:30:51


Statistics


Total abstract view - 736
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Marek Szturo, Bogdan Włodarczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.