Financial Problems of the Customer as a Barrier to the Development of a Newly Established Company – Sectoral Approach to Market Conditions in Poland

Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Abstract


The aim of the study is to analyze the significance of the financial problems of the customer against other market barriers limiting the establishment and development of enterprises in Poland in the years 2005–2014 taking into account the industry. The paper argues that the financial problems of the customers are a significant barrier of newly established companies, particularly in industries where the focus is on the offering of goods and services to individual customers. For individuals, the financial situation is a determinant of demand. In industries where B2B co-operation is largely carried out, there are opportunities to support the creation of stocks by obtaining capital from suppliers (trade credit) or other sources of financing. The financial problems of the contractor in these industries do not constitute a significant barrier to the functioning and development of newly established companies. The panel data from the years 2003–2014, was taken from the Central Statistical Office (GUS) report “Creation and operation conditions, development prospects of Polish enterprises established”.


Keywords


financial problems of the customer; newly established companies; barriers

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Acs Z.J., Armington C., Zhang T., The determinants of new-firm survival across regional economies: The role of human capital stock and knowledge spillover, “Papers in Regional Science” 2007, Vol. 86(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2007.00129.x.

Bartlett W., Buković V., Barriers to SME growth in Slovenia, “Economic Policy in Transitional Economics” 2001, Vol. 11(2).

Fritsch M., New Firms and Regional Employment Change, “Small Business Economics” 1997, No. 2.

Gerosky P.A., What Do We Know About Entry, “International Journal of Industrial Organization” 1995, Vol. 13(4), DOI: https://doi.org/10.1016/0167-7187(95)00498-X.

Grabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.

GUS, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw, Warszawa 2014.

Lisowska R., Bariery i stymulatory rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionach zmarginalizowanych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 281.

Pasieczny J., Kłobukowski P., Bariery w działalności i rozwoju startupów i młodych firm, [w:] M. Popowska (red.), Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2015.

Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014, „Marketing i Zarządzanie” 2016, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.517
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:31
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 22:57:28


Statistics


Total abstract view - 655
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Danuta Zawadzka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.