Sygnalizacja wyników finansowych w polityce dywidendowej na rynku NewConnect

Marek Pauka, Martyna Żyła

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest sprawdzenie, czy zmiany w poziomie wypłacanych dywidend można uznać za informacje sygnalizujące zmiany w przyszłych wynikach finansowych (przychodach, zyskach operacyjnych, wyniku netto). Próba dotyczy 42 spółek notowanych na rynku NewConnect w latach 2007–2016, wypłacających regularnie dywidendę przez co najmniej 3 lata. Wykorzystując modele regresji liniowej, pokazano, że zmiany w poziomie wypłacanych dywidend pozytywnie wpływają na zmiany w przychodach, jednak w sposób nieistotny wyjaśniają zmiany wyników operacyjnych i wyników netto. Praca wypełnia lukę w badaniach empirycznych nad polskim rynkiem akcji – w szczególności po raz pierwszy zbadano funkcję sygnalizacyjną dywidend na rynku NewConnect, który charakteryzuje się wysokim poziomem asymetrii informacji.


Słowa kluczowe


zmiany dywidend; przyszłe wyniki finansowe; Polska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aharony J., Swary I., Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders’ Returns: An Empirical Analysis, “Journal of Finance” 1980, Vol. 35(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1980.tb03466.x.

Allen F., Michaely R., Payout Policy, “Handbook of the Economics of Finance” 2003, Vol. 1A, DOI: https://doi.org/10.1016/S1574-0102(03)01011-2.

Benartzi S., Michaely R., Thaler R., Do Changes in Dividends Signal the Future or the Past?, “Journal of Finance” 1997, Vol. 52(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb02723.x.

Brycz B., Pauka M., Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2013, nr 2.

Cowan A.R., Sant R., Do Dividends Signal Earnings? The Case of Omitted Dividends, “Journal of Banking and Finance” 1994, Vol. 18(6).

DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J., Reversal of Fortune. Dividend Signaling and the Disappearance of Sustained Earnings Growth, “Journal of Financial Economics” 1996, Vol. 40, DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(95)00850-E.

Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC.

Fuller K.P., Thakor A.V., Signaling, Free Cash Flow, and 'Nonmonotonic' Dividends, “Financial Review” 2002, Vol. 45(1), DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.343980.

Gou Y., Maung M., Wilson C., Dividend Changes and Future Profitability: The Role of Earnings Volatility, University of Saskatchewan, 2015.

Grullon G., Michaely M., Swaminathan B., Are Dividend Changes a Sign of Firm Maturity?, “Journal of Business” 2002, Vol. 75(3), DOI: https://doi.org/10.1086/339889.

Healy P.M., Palepu K.G., Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions, “Journal of Financial Economics” 1988, Vol. 21(2), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(88)90059-1.

Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, “Journal of Financial Economics” 1976, Vol. 3(4), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X.

Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków 2011.

Laub P.M., On the Informational Content of Dividends, “Journal of Business” 1976, Vol. 49(1), DOI: https://doi.org/10.1086/295811.

Liljeblom E., Mollah S., Rotter P., Do Dividends Signal Future Earnings in the Nordic Stock Markets?, “Review of Quantitative Finance and Accounting” 2015, Vol. 44(3), DOI: https://doi.org/10.1007/s11156-013-0415-3.

Lintner J., Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings, and Taxes, “The American Economic Review” 1956, Vol. 46(2).

Miller M.H., Modigliani F., Dividend Policy, Growth, and Valuation of Shares, “Journal of Business” 1961, Vol. 34(4), DOI: https://doi.org/10.1086/294442.

Penman S.H., The Predictive Content of Earnings Forecasts and Dividends, “Journal of Finance” 1983, Vol. 38(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1983.tb02290.x.

Vieira E., Raposo C., Signalling with Dividends? The Signalling Effects of Dividend Change Announcements: New Evidence from Europe, 2007.

Watts R., The Information Content of Dividends, “Journal of Business” 1973, Vol. 46(2), DOI: https://doi.org/10.1086/295525.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.301
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:15
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 23:45:55


Statystyki

Widoczność abstraktów - 916
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marek Pauka, Martyna Żyła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.