Narzędzia oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach działających w Polsce w latach 2013–2015

Dariusz Garczyński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy problematyki jakości systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Postawiono pytania o możliwość analizy i oceny takich systemów na podstawie danych ogólnie dostępnych. Scharakteryzowano akty prawne regulujące zasady tworzenia tych systemów, wymieniono metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego i klasyfikację zdarzeń operacyjnych pozwalającą na gromadzenie danych o stratach operacyjnych. Wskazano poza tym potencjalne narzędzia analizy i oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym, jakimi są wskaźniki zbudowane na podstawie danych ze sprawozdań finansowych banków. Zaprezentowano dane rzeczywiste z polskiego sektora bankowego, charakteryzujące zarządzanie ryzykiem operacyjnym, oraz krótką analizę tych danych.


Słowa kluczowe


ryzyko operacyjne; banki; zarządzanie ryzykiem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abdymomunov A., Curti F., Improving the Robustness of Operational Risk Estimation and Stress Testing Through External Data Scaling, Working Paper, Federal Reserve Bank of Richmond, 2017.

Curti F., Ergen I., Le M., Migueis M., Stewart R., Benchmarking Operational Risk Models, Finance and Economics Discussion Series, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C. 2016, www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2016/files/2016070pap.pdf [dostęp: 15.02.2017].

Danielsson J., Blame the Models, “Journal of Financial Stability” 2008, Vol. 4(4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2008.09.003.

Gabaix X., Laibson D., The Seven Properties of Good Models, The Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook, Oxford University Press, Oxford 2008.

Gospodarowicz A., Ryzyko operacyjne w banku, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

KNF, Pakiet CRD IV/CRR, www.knf.gov.pl/crd/pakiet_crd4_tekst.html [dostęp: 15.02.2017].

KNF, Rekomendacja M, www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_M_8_01_2013_uchwala_8_tcm75-33017.pdf [dostęp: 15.02.2017].

Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2015, poz. 1513).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.95
Data publikacji: 2018-02-27 16:37:59
Data złożenia artykułu: 2017-05-23 11:42:15


Statystyki


Widoczność abstraktów - 543
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dariusz Garczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.