Risk of Central Banks During Unconventional Monetary Policy

Irena Pyka, Aleksandra Nocoń

Abstract


Risk exposure of world’s largest central banks, due to unconventional monetary policy, implemented in response to the global financial crisis, is currently a major problem. This issue, rarely analyzed so far, in the study has become a subject of particular interest. The main aim of the article is the exploration of types of risk of modern central banks and the analysis of causes of its increase. The study points out that the unconventional monetary policy of central banks is accompanied by an increase of their financial risk, which, due to their main causes, leads to reputational risk of modern central banks, impeding them normalization of that policy. Empirical research were focused on analyzing a level and structure of risk of National Bank of Poland and European Central Bank between 2007 and 2015.


Keywords


risk; risk of a central bank; sources of risk; financial risk

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bernanke B.S., Federal Reserve’s exit strategy, Washington D.C., 10 lutego 2010, www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20100210a.htm [dostęp: 10.12.2017].

Bochenek M., Ryzyko i niepewność w naukach ekonomicznych – rozważania semantyczne, „Ekonomia” 2012, nr 4.

Concina L., Risk Attitude & Economics, No. 2014-01 of Les Regards, Toulouse 2014.

Damodaran A., Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management, 2007, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/valrisk/ch1.pdf [dostęp: 10.12.2017].

EBC, Raport roczny 2015, Frankfurt nad Menem, kwiecień 2016.

EBC, Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu, EBC/2010/13 (Dz.Urz. UE L267/37, 9 października 2010 r.).

Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie dotyczące kontroli zarządzania ryzykiem przez Europejski Bank Centralny w roku budżetowym 2010 wraz z odpowiedziami EBC, 2010, www.ecb.europa.eu/ecb/pdf/orga/ecareport2010pl.pdf?07a42b246093956c6fe27c8776ee6e7a [dostęp: 10.12.2017].

Grostal W., Ciżkowicz-Pękała M., Niedźwiedzińska J., Skrzeszewska-Paczek E., Stawasz E., Wesołowski G., Żuk P., Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach, NBP, Warszawa 2015.

Holton G.A., Defining Risk, “Financial Analysts Journal” 2006, Vol. 60(6).

Issing O., Gaspar V., Angelini I., Tristani O., Monetary Policy in the Euro Area, Cambridge University Press, Cambridge 2001, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511492457.

Jonasz K., Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2009, nr 14.

Kaan D., Defining Risk and a Framework for Moving Towards Resilience in Agriculture, Colorado State University, September 2000.

Keynes J.M., A Treatise on Probability, Macmillan, London 1921.

Knight F.H., Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner, and Marx, New York 1921.

Mises R. von, Wahrscheinlichkeit, Statistik Und Wahrheit, 3rd German ed. translated as: Probabilisty. Statistics and Truth, 2nd revised English ed., Macmillan, New York 1928.

NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa, grudzień 2016a.

NBP, Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku, Warszawa, marzec 2016b.

Nocoń A., System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego, Difin, Warszawa 2016.

Pyka I., Nocoń A., Cichorska J., Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2016.

Zaleska M., Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.343
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:18
Data złożenia artykułu: 2017-05-25 11:53:49


Statistics


Total abstract view - 1169
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Irena Pyka, Aleksandra Nocoń

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.