Sources of Financing the Innovation Activity in the Small and Medium Manufacturing Companies in Poland

Dorota Starzyńska

Abstract


The aim of this article is to analyze and evaluate the use of sources of financing the innovative activity of industrial enterprises in the SME sector in Poland in the years 2008–2015. The analysis of expenditures on innovation activity was divided into five sources of financing: own funds, state budget funds, non-repayable funds from abroad, bank loans and others. In the paper, the published data on the innovative activity of Polish companies were used. The examined companies were divided into two groups, due to the size class: small and medium.


Keywords


sources of financing; innovation activity; manufacturing companies; SME sector

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Daszyńska-Żygadło K., Marszałek J., Analiza zapotrzebowania na kapitał i luki finansowania MSP, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74.

Długosz J., Wsparcie finansowe przedsięwzięć innowacyjnych – dotacje unijne i krajowe, [w:] A. Buszko (red.), Finansowanie innowacji, Expol, Olsztyn 2013.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006, Warszawa 2008.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, Warszawa 2010.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Warszawa 2012.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, Warszawa 2014a.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, Warszawa 2015.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, Warszawa 2016.

GUS, Nauka i technika w 2007 r., Warszawa 2009.

GUS, Objaśnienia do formularza PNT-02 „Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2012–2014”, Warszawa 2014b.

Kerr W.R., Nanda R., Financing Innovation, “Annual Review of Financial Economics” 2015, Vol. 7, DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-financial-111914-041825.

Marszałek J., Starzyńska D., Innovation Activities in Companies in the Region of Lodz, [w:] J. Różański (red.), Business – Science Cooperation. The Case of Poland, Track@Kern Ltd, Manchester 2013a.

Marszałek J., Starzyńska D., Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego – wyniki badania ankietowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2013b, nr 1.

Rębilas R., Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2014.

Różański J., Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.493.

Starzyńska D., Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.223.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.443
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:25
Data złożenia artykułu: 2017-05-30 11:14:01


Statistics


Total abstract view - 1198
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Dorota Starzyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.