Alternatywni dostawcy usług płatniczych na europejskim rynku płatności detalicznych

Janina Harasim, Monika Klimontowicz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest identyfikacja przesłanek ekspansji alternatywnych w stosunku do banków dostawców usług płatniczych oraz ustalenie ich pozycji na europejskim rynku płatności. Zmiany, które zaszły w ostatnich latach na rynku płatności, sprawiły, że ich obsługa stała się kosztowna i skomplikowana. Tymczasem systemy informatyczne banków, które były niemal monopolistą w tej sferze i zajmowały się tradycyjnie obsługą płatności, są bardzo kosztowne w utrzymaniu, przeładowane danymi i trudno adaptują się do nowych uwarunkowań technologicznych i regulacyjnych. Alternatywni dostawcy usług płatniczych okazali się bardziej innowacyjni i elastyczni niż banki i potrafili zaoferować im produkty w większym stopniu zaspokajające potrzeby klientów dotyczące szybkości, kosztu i prostoty rozliczenia. Przesłankami ich pojawienia się na rynku płatności detalicznych były: rozwój nowoczesnych technologii, zmiana oczekiwań konsumentów spowodowana digitalizacją życia oraz rozwojem e-commerce i m-commerce, rozwój innowacji oraz nowe regulacje odnoszące się do sfery płatności. Do grupy alternatywnych PSPs w Europie można zaliczyć przede wszystkim instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego. Statystyki prowadzone przez EBC pokazują, że ich pozycja na europejskim rynku płatności jest jeszcze dość słaba, choć sytuacja w tym zakresie jest zróżnicowana w poszczególnych krajach.


Słowa kluczowe


rynek płatności detalicznych; niebankowi dostawcy usług płatniczych; instytucja płatnicza; instytucja pieniądza elektronicznego; TPP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Accenture, Payments for Growth: Fixing the Core, 2013.

ACI Payment Systems, Replacing legacy payment systems, 2011.

Bank for International Settlements, Non-banks in retail payments, Committee on Payments and Market Infrastructures, September 2014.

Celent, IT Spending in Financial Services: A Global Perspective, January 2011.

Chande N., A Survey and Risk Analysis of Selected Non-Bank Retail Payments Systems, “Bank of Canada Discussion Paper” 2008, No. 17.

Cirasino M., Regulating and overseeing non-bank payment service providers, The World Bank 2014.

Cooper J., Are non-bank specialists challengers or partners to banks?, “The Banker” 2011, 1st September.

Deloitte, FINTECH IN CEE. Charting the course for innovation in financial sector technology, Department for International Trade, December 2016.

Deloitte, The digital transformation of customer services. Our point of view, 2013.

Górka J., IBANs or IPANs? Creating a Level Playing Field between Bank and Non-Bank Payment Sevice Providers, [w:] J. Górka (ed.), Transforming Payment Systems in Europe, Palgrave Macmillan, London 2016.

Harasim J., Europe: The Shift from Cash to Non-Cash Transactions, [w:] J. Górka (ed.), Transforming Payment Systems in Europe, Palgrave Macmillan, London 2016.

Harasim J., Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

Kerr D., How will SEPA impact banks $108 billion revenues?, www.euromoney.com/Article/3294994/How-will-Sepa-impact-banks-108-billion-payments-revenues.html [dostęp: 03.02.2017].

Kubacka-Jasiecka, Passowicz P., Dorastanie we współczesności. Postawy, wartości i doświadczanie czasu a kryzysy rozwoju pokolenia po transformacji, „Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal” 2014, nr 20(2).

Lists of financial institutions, www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/index.en.html [dostęp: 03.02.2017].

PwC Polska, Sektor finansowy coraz bardziej #fintech, grudzień 2016.

Rosati S., Weiner S.E., Non-Banks and Risk in Retail Payments, ECB Bank of England Conference on Payments and Monetary and Financial Stability, Frankfurt, 13 November 2007.

Szpringer W., Szpringer M., Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane problemy na tle projektu noweli do dyrektywy PSD), „e-Mentor” 2014, nr 4(56).

www.ecb.europa.eu/stats/pdf/money/psri/psrispercountrytypeofeconomicactivity.pdf?4c93ad15574121f4a3a8088d1e22dde8 [dostęp: 03.04.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.105
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:00
Data złożenia artykułu: 2017-05-30 20:39:12


Statystyki

Widoczność abstraktów - 480
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Janina Harasim, Monika Klimontowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.