Strategie wzrostu kredytów a wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej

Dorota Skała

Streszczenie w języku polskim


W pracy analizowany jest proces wygładzania dochodów w bankach Europy Centralnej w kontekście strategii ekspansji banków. Wykorzystując dane 216 banków z okresu 2003–2014, wykazano, że wygładzanie dochodów jest strategią wykorzystywaną przede wszystkim przez instytucje finansowe o niskim tempie wzrostu. Wyniki te są szczególnie widoczne, gdy brane jest pod uwagę relatywne tempo wzrostu kredytów banku na rynku krajowym. Banki o wysokim tempie wzrostu, z których część zaangażowana jest w procesy fuzji i przejęć, prawdopodobnie posiadają mniej przewidywalne strumienie dochodów, wolumeny kredytów i jakość kredytów. Ze względu na długoterminowy charakter wygładzania dochodów, brak przewidywalności może utrudniać politykę tworzenia rezerw uwzględniającą przyszłe wydarzenia.


Słowa kluczowe


wygładzanie dochodów; banki Europy Centralnej; wzrost kredytów

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bikker J.A., Metzemakers P.A.J., Bank provisioning behaviour and procyclicality, “Journal of International Financial Markets, Institutions and Money” 2005, Vol. 15(2), DOI: https://doi.org/10.1016/j.intfin.2004.03.004.

Bouvatier V., Lepetit L., Strobel F., Bank income smoothing, ownership concentration and the regulatory environment, “Journal of Banking & Finance” 2014, Vol. 41, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.12.001.

Bushman R.M., Williams C.D., Accounting discretion, loan-loss provisioning and discipline of banks’ risk-taking, “Journal of Accounting & Economics” 2012, Vol. 54(1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2012.04.002.

Cavallo M., Majnoni G., Do banks provision for bad loans in good times? Empirical evidence and policy implications, [in:] R.M. Levich, G. Majnoni, C. Reinhart (eds.), Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System, Kluwer Academic Publishers, Boston 2002, DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0999-8_19.

Fillat J.L., Montoriol-Garriga J., Addressing the pro-cyclicality of capital requirements with a dynamic loan loss provision system, Federal Reserve Bank of Boston Working Paper, 2010, QAU 10-4.

Fonseca A.R., González F., Cross-country determinants of bank income smoothing by managing loan-loss provisions, “Journal of Banking & Finance” 2008, Vol. 32(2), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.02.012.

Healy P.M., Wahlen J.M., A review of the earnings management literature and its implications for standard setting, “Accounting Horizons” 1999, Vol. 13(4), DOI: https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365.

Goel A.M., Thakor A.V., Why do firms smooth earnings?, “Journal of Business” 2003, Vol. 76(1), DOI: https://doi.org/10.1086/344117.

Laeven L., Majnoni G., Loan-loss provisioning and economic slowdowns: too much, too late?, “Journal of Financial Intermediation” 2003, Vol. 12(2), DOI: https://doi.org/10.1016/S1042-9573(03)00016-0.

Olszak M., Pipień M., Cross-country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions, “European Journal of Finance” 2014, Vol. 22(11).

Pérez D., Salas-Fumás V., Saurina J., Earnings and capital management in alternative loan-loss provision regulatory regimes, “European Accounting Review” 2008, Vol. 17(3), DOI: https://doi.org/10.1080/09638180802016742.

Quagliariello M., Banks’ riskiness over the business cycle: A panel analysis on Italian intermediaries, “Applied Financial Economics” 2007, Vol. 17(2), DOI: https://doi.org/10.1080/09603100500486501.

Skała D., Saving on a rainy day? Income smoothing and procyclicality of loan-loss provisions in Central European banks, “International Finance” 2015, Vol. 18(1), DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2362.12058.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.1.161
Data publikacji: 2018-06-20 09:41:11
Data złożenia artykułu: 2017-06-06 16:20:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 494
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dorota Skała

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.