Uwarunkowania i korzyści empowermentu we współczesnych organizacjach

Paweł Wójcik

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie ujęcia empowermentu z różnych perspektyw, jego uwarunkowań i zastosowania we współczesnych organizacjach. Opracowanie ma charakter teoretyczno-poglądowy. Empowerment, polegający na włączeniu pracowników w proces podejmowania decyzji i rozwijania ich realnego wpływu na funkcjonowanie organizacji, stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnego przedsiębiorstwa. W artykule dokonano przeglądu defiicji empowermentu, opisano jego elementy z punktu widzenia pracownika i przedsiębiorstwa oraz przedstawiono korzyści i koszty empowermentu ponoszone przez organizację. Dokonano też przeglądu badań dotyczących wpływu empowermentu na organizację.

Słowa kluczowe


empowerment; efektywność pracowników; zarządzanie zasobami ludzkimi; proces podejmowania decyzji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Akbar, S.W., Yousaf, M., Ul Haq, N., Hunjra, A.I., Impact of Employee Empowerment on Job Satisfaction: An Empirical Analysis of Pakistani Service Industry, “Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business” March 2011, vol. 2, no. 11.

Blanchard, K., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2007.

Chang, L.-C., Shih, C.-H., Lin, S.-M., The Mediating Role of Psychological Empowerment on Job Satisfaction and Organizational Commitment for School Health Nurses: A Cross-Sectional Questionnaire Survey, “International Journal of Nursing Studies” 2010, vol. 47, no. 4,

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.09.007

Chu, K.f., An Organizational Culture and the Empowerment for Change in SMEs in the Hong Kong Manufacturing Industry, “Journal of Materials Processing Technology” 2003, vol. 139, no. 1–3, http://doi.org/10.1016/S0924-0136(03)00527-2

Conger, J.A., Kanungo, R.N., The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, “The Academy of Management Review” 1988, vol. 13, no. 3.

Dehghani, S., Gharooni, A., Arabzadeh, A., Staff Empowerment, Entrepreneurial Behaviors and Organizational Effiiency in Iranian Headquarter Education, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2014, vol. 109, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.600

Dizgah, M.R., Chegini, M.G., farahbod, f., Kordabadi, S.S., Employee Empowerment and Organizational Effectiveness in the Executive Organizations, “Journal of Basic and Applied Scientifi Research” 2011, vol. 1, no. 9.

Ebers, M., Maurer, I., Connections Count: How Relational Embeddedness and Relational Empowerment Foster Absorptive Capacity, “Research Policy” 2014, vol. 43, no. 2, http://doi.org/10.1016/j.respol.2013.10.017

Ertürk, A., Vurgun, L., Retention of IT Professionals: Examining the Inflence of Empowerment, Social Exchange, and Trust, “Journal of Business Research” 2015, vol. 68, no. 1, http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.05.010

Grajewski, P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2003.

Hammuda, I., Dulaimi, M.f., The Theory and Application of Empowerment in Construction: A Comparative Study of the Different Approaches to Empowerment in Construction, Service and Manufacturing Industries, “International Journal of Project Management” 1997, vol. 15, no. 5.

Hanaysha, J., Examining the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and Employee Training on Organizational Commitment, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2016a, vol. 229, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.140

Hanaysha, J., Testing the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and Employee Training on Employee Productivity in Higher Education Sector, “International Journal of Learning and Development” 2016b, vol. 6, no. 1, http://dx.doi.org/10.5296/ijld.v6i1.9200

Hanaysha, J., Tahir, P.R., Examining the Effects on Employee Empowerment, Teamwork, and Employee Training on Job Satisfaction, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2016, vol. 219,

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.016

Hocutt, M.A., Stone, T.H., The Impact of Employee Empowerment on the Quality of a Service Recovery Effort, “Journal of Quality Management” 1998, vol. 3, no. 1.

Jo, S.J., Park, S., Critical review on power in organization: empowerment in human resource development, “European Journal of Training and Development” 2016, vol. 40, no. 6, http://dx.doi.org/10.1108/EJTD-01-2016-0005

Karim, f., Rehman, O., Impact of Job Satisfaction, Perceived Organizational Justice and Employee Empowerment on Organizational Commitment in Semi-Government Organizations of Pakistan, “Journal of Business Studies Quarterly” 2012, vol. 3, no. 4.

Lan, X.M., Chong, W.Y., The Mediating Role of Psychological Empowerment between Transformational Leadership and Employee Work Attitudes, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2015, vol. 172, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.353

Leach, D.J., Wall, T.D., Jackson, P.R., The Effect of Empowerment on Job Knowledge: An Empirical Test Involving Operators of Complex Technology, “Journal of Occupational and Organizational Psychology” March 2003, vol. 76, no. 1, https://doi.org/10.1348/096317903321208871

Marzec, I., Using Employee Empowerment to Encourage Organizational Commitment in the Public Sector, “Journal of Positive Management” 2014, vol. 5, no. 2, http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2014.012

Mehrabani, S.E., Shajari, M., Relationship between Employee Empowerment and Employee Effectiveness, “Service Science and Management Research” December 2013, vol. 2, no. 4.

Meyerson, G., Dewettinck, B., Effect of Empowerment on Employees Performance, “Advanced Research in Economic and Management Sciences” July 2012, vol. 2.

Moura, D., Orgambídez-Ramos, A., de Jesus, S.N., Psychological Empowerment and Work Engagement as Predictors of Work Satisfaction: A Sample of Hotel Employees, “Journal of Spatial and Organizational Dynamics” 2015, vol. 3, no. 2.

Otto, J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.

Özarallı, N., Linking Empowering Leader to Creativity: The Moderating Role of Psychological (Felt) Empowerment, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2015, vol. 181, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.899

Potoczek, N., Empowering Employees in Process-Oriented Organizations, “Management Business Innovation” 2010, no. 6.

Quinn, R.E., Spreitzer, G.M., The Road of Empowerment: Seven Questions Every Leader Should Consider, “Organizational Dynamics” 1997, vol. 26, no. 2.

Robbins, T.L., Crino, M.D., fredendall, L.D., An Integrative Model of the Empowerment Process, “Human Resource Management Review” 2002, vol. 12, no. 3, http://doi.org/10.1016/S1053-4822(02)00068-2

Sahoo, Ch.K., Das. S., Employee Empowerment: A Strategy towards Workplace Commitment, “European Journal of Business and Management” 2011, vol. 3, no. 11.

Spreitzer, G., Taking Stock: A Review of More Than Twenty Years of Research on Empowerment at Work, [in:] C. Cooper, J. Barling (eds.), Handbook of Organizational Behavior, Sage Publication, Thousand Oaks, CA 2007.

Timothy, A.T., Abubakar, H.S., Impact of Employee Empowerment on Service Quality – An Empirical Analysis of the Nigerian Banking Industry, “British Journal of Marketing Studies” 2013, vol. 1, no. 4.

Ugboro, I.O., Obeng, K., Top Management Leadership, Employee Empowerment, Job Satisfaction, and Customer Satisfaction in TQM Organizations: An Empirical Study, “Journal of Quality Management” 2000, vol. 5, no. 2, http://doi.org/10.1016/S1084-8568(01)00023-2

Uzunbacak, H.H., The Impacts of Employee Empowerment on Innovation: A Survey on Isparta And Burdur Organized Industrial Zones, “The Journal of International Social Research” 2015, vol. 8, no. 37, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2007.12.006

Wadhwa, D.S., Verghese, M., Impact of Employee Empowerment on Job Satisfaction and Organizational Commitment: An Empirical Investigation with Special Reference to Selected Cement Industry in Chhattisgarh, “International Journal in Management and Social Science” 2015, vol. 3, no. 3, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.016

Whetten, D.A., Cameron, K.S., Developing Management Skills, Prentice Hall/Pearson, 8th ed., Upper Saddle River, New Jersey 2011.

Wilkinson, A., Empowerment: Theory and Practice, “Personnel Review” February 1998, vol. 27, no. 1, http://dx.doi.org/10.1108/00483489810368549

Woon, L.P., Kahl, Ch., Employment Empowerment through Human Resource Department in Enriching Employee Satisfaction: The Hilton Way in Malaysia, “TEAM Journal of Hospitality & Tourism” 2015, vol. 12, no. 1.

Yang, J., Liu, Y., Chen, Y., Pan, X., The Effect of Structural Empowerment and Organizational Commitment on Chinese Nurses Job Satisfaction, “Applied Nursing Research” 2014, vol. 27, no. 3,

http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2013.12.001.

Yukl, G., Leadership in Organizations, 7th ed., Pearson, New Jersey 2007.

Zhang X., Bartol K.M., Linking Empowering Leadership and Employee Creativity: The Influence of Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and Creative Process Engagement, “Academy of Management Journal” 2010, vol. 53, no. 1, http://dx.doi.org/10.5465/AMJ.2010.48037118
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.161
Data publikacji: 2017-11-19 20:59:29
Data złożenia artykułu: 2017-06-12 14:52:11

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Paweł Wójcik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.