Validation of Harrison and Handy Organizational Culture Questionnaire in Polish Conditions

Grzegorz Wudarzewski

Abstract


The publication contains description and results validation procedure of Harrison and Handy Organizational Culture Questionnaire to Polish conditions. Validation research were realized on sample N=320 while normalization on sample N=1133. First part of the article presents basic assumptions about organizational culture model and typology. Further parts of the publication contain a validation results, including accuracy, reliability, power of discrimination and normalization with creating percentile norms. The obtained results have appropriate psychometric parameters conditions of Polish organizations.


Keywords


model of organizational culture; organizational culture questionnaire; validation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Boonstra J.J., Cultural Change and Leadership on Organizations. A Practical Guide to Successful Organizational Change, John Wiley & Sons, London 2013.

Brzyski P., Knurowski T., Tobiasz-Adamczyk B., Trafność i rzetelność kwestionariusza oceny ogólnego stanu zdrowia sf-20 w populacji osób w podeszłym wieku, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, nr 57.

Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Wolters Kluwers, Warszawa 2015.

Durniat K., Polish Adaptation of L. Rosenstiel and R. Boegel’s Organizational Climate Diagnosis Questionnaire, “Polish Journal of Applied Psychology” 2012, Vol. 10(1).

Furmanik M., Kultura organizacyjna w szkołach różnych krajów, „Zarządzanie Publiczne” 2012, nr 1(21).

Gąsiorowska A., Bajcar B., Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Nowe narzędzie diagnostyczne dla doradcy zawodowego, [w:] A. Grzechnik (red.), Testy w poradnictwie zawodowym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.

Handy Ch., Understanding organizations, Oxford University Press, New York 1983.

Harrison R., Understanding Your Organization’s Character, “Harvard Business Review” 1972, May–June.

Harrison R., Stokes H., Diagnosing Organizational Culture, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1992.

Jachnis A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008.

Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Scott T., Mannion R., Davies H., Marshall M., The Quantitative Measurement of Organizational Culture in Health Care: A Review of the Available Instruments, “Health Services Research” 2003, Vol. 38(3), DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6773.00154.

Stachowicz J., Machulik J., Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych. Studium kształtowania się postaw i zachowań menedżerów w procesach restrukturyzacji, Polska Akademia Nauk oddział w Katowicach, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2001.

Sułkowski Ł., Typologies of organizational culture – muli-dimentional classifications, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, nr 8, cz. 2.

Warszewska-Makuch M., Ocena ryzyka mobbingu w miejscu pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2012, nr 5.

Warszewska-Makuch M., Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu, „Bezpieczeństwo Pracy” 2007, nr 12.

Witkowski S.A., Ilski S., Walidacja Kwestionariusza Ról Zespołowych: A Self-Perception Inwentory R.M. Belbina, „Przegląd Psychologiczny” 2000, nr 1.

Wudarzewski G., Measurement of organizational climate in contemporary organizations – adaptation, validation and verification of Haygroup’s OCE method, [w:] K. Łobos, A.O. Yermoshkina (eds.), SME in Poland and Ukraine. Prospect for future and functioning conditions, Difin, Warszawa 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.1.211
Data publikacji: 2018-06-20 09:41:15
Data złożenia artykułu: 2017-07-08 23:05:25


Statistics


Total abstract view - 766
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Grzegorz Wudarzewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.