Analiza niedoszacowania spółek zasilanych środkami funduszy private equity na GPW w Warszawie w latach 2007–2014

Piotr Zasępa

Streszczenie w języku polskim


Światową gospodarkę wyróżnia dynamiczny rozwój rynków finansowych, a wraz z nim tworzące się nowe, specyficzne segmenty tego rynku. Jednym z nich jest rynek funduszy venture capital oraz private equity, który bardzo dynamicznie rozwija się już od ponad 50 lat. Celem artykułu jest analiza poziomu niedoszacowania transakcji IPO na GPW w Warszawie spółek zasilanych funduszami venture capital oraz private equity. Analizując stopy zwrotu 16 spółek zasilanych funduszami VC oraz 238 spółek nieposiadających wsparcia funduszy wysokiego ryzyka w okresie 2007–2014, należy stwierdzić, że spółki tradycyjne osiągnęły niższy poziom niedoszacowania. Dla spółek szerokiego rynku poziom niedoszacowania pierwszej oferty publicznej wyniósł 7,3%, a dla spółek z kapitałem IPO już 8,24%.


Słowa kluczowe


private equity; niedoszacowanie IPO

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


EVCA, Yearbook 2015, EVCA Zaventem.

NVCA, Industry overview, nvca.org.

Raport MSP, Rynek Venture Capital w Polsce – niska baza z dużym potencjałem, www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/26270,Rynek-Venture-Capital-w-Polsce-niska-baza-z-duzym-potencjalem.print [01.05.2016].

Sieradzki R., Does It Pay to Invest in IPOs? Evidence from the Warsaw Stock Exchange, NBP, Warszawa 2013.

Sieradzki R., Zasępa P., Underpricing of Private Equity/VentureCapital backed IPOs. Do they differ from other offers?, “Argumenta Oeconomica” 2016, No. 1.

Sukacz D., Pierwsze oferty publiczne na rynkach kapitałowych, CeDeWu, Warszawa 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.507
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:30
Data złożenia artykułu: 2017-07-14 14:51:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 301
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Piotr Zasępa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.