Wybrane aspekty strategii celu inflacyjnego w teorii i praktyce banków centralnych

Grażyna Ancyparowicz

Streszczenie w języku polskim


Traktat z Maastricht zobowiązał kraje Unii Europejskiej m.in. do wprowadzenia standardów, zasad oraz instrumentów Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Z punktu widzenia zadań banku centralnego oznacza to prymat polityki pieniężnej nad wymogami polityki gospodarczej, ponieważ celem nadrzędnym tej instytucji jest utrzymanie stabilnej siły nabywczej pieniądza emitowanego przez dany bank centralny. W realizacji tej misji banki centralne stosują różne strategie. Jedną z nich jest strategia bezpośredniego celu inflacyjnego. Strategia ta, przez kanał transmisji monetarnej, kształtując cenę pieniądza, sprzyja ogólnej równowadze makroekonomicznej. Przynosi ona najlepsze efekty w krajach o relatywnie stabilnej i wysoko rozwiniętej gospodarce, ale jest także rozpowszechniona w krajach zaliczanych do rynków wschodzących.


Słowa kluczowe


bank centralny; strategia monetarna; inflacja; cel inflacyjny; pieniądz; waluta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ball L.M., The Case for a Long-Run Inflation Target of Four Percent, International Monetary Fund Working Paper 2014.

Bauer T., Bonin H., Goette L., Sunde U., Real and Nominal Wage Rigidities and the Rate of Inflation: Evidence from West German Micro Data, “The Economic Journal” 2007, Vol. 117(524), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02094.x.

Blinder A., Talking About Monetary Policy: The Virtues (and Vice?) of Central Bank Communication, BIS Working Papers 2009, www.bis.org/publ/work274.pdf [dostęp: 14.04.2017].

Davis G., Kanago B., On measuring the effect of inflation uncertainty on real GNP growth, “Oxford Economic Papers” 1996, Vol. 48(1), DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.oep.a028558.

Davis J.S., Inflation targeting and the anchoring of inflation expectations: Cross-country evidence from consensus forecasts, Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper 174, Federal Reserve Bank of Dallas, 2014.

Doepke M., Schneider M., Inflation and the Redistribution of Nominal Wealth, “Journal of Political Economy” 2006, Vol. 114(6), DOI: https://doi.org/10.1086/508379.

Drop A., Czyszek T. (red.), Stanowisko Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo w Unii Europejskiej. Swoboda Świadczenia Usług, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów UKIE, Warszawa 2000.

Elder J., Another Perspective on the Effects of Inflation Uncertainty, “Journal of Money, Credit, and Banking” 2004, Vol. 36(5), DOI: https://doi.org/10.1353/mcb.2004.0073.

Eurostat, Your Key to European Statistics, 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology/hicp-administered-prices [dostęp: 26.11.2016].

Fischer S., Modigliani F., Towards an Understanding of the Real Effects and Costs of Inflation, “Review of World Economics” 1978, Vol. 114(4), DOI: https://doi.org/10.1007/BF02696381.

Friedman M., Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, “The Journal of Political Economy” 1977, www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1976/friedman-lecture.pdf [dostęp: 12.04.2017].

Grier K.B., Perry M.J., The Effects of Real and Nominal Uncertainty on Inflation and Output Growth: Some GARCH-M Evidence, “Journal of Applied Econometrics” 2000, Vol. 15(1), DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1255(200001/02)15:1<45::AID-JAE542>3.0.CO;2-K.

Grostal W., Jabłecki J., Beniak P., Ciżkowicz-Pękała M., Skrzeszewska-Paczek E., Wesołowski G., Żuk P., Alternatywne strategie polityki pieniężnej, 2016, https://www.nbp.pl/publikacje/bci/Alternatywne_Strategie_PP.pdf [dostęp: 12.04.2017].

Nakamura E., Steinsson J., Five Facts about Prices: A Reevaluation of Menu Cost Models, “The Quarterly Journal of Economics” 2008, Vol. 123(4), DOI: https://doi.org/10.1162/qjec.2008.123.4.1415.

NBP, Metodyka obliczania miar inflacji bazowej przez Narodowy Bank Polski, Warszawa 2016a (marzec).

NBP, Poziom celu inflacyjnego. Wnioski z literatury i praktyka banków centralnych, Warszawa 2016b (grudzień).

Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. C 191 z dnia 29 lipca 1992 r.).

Przybylska-Kapuścińska W., O transformacji przez inflację do integracji, Oficyna Wolters Kluwer biznes, Warszawa–Kraków–Łódź 2007.

Słynne cytaty, www.nbportal.pl/slownik?queries_search_query=inflation+target&current_result_page=1&results_per_page=0&submitted_search_category=&mode=results [dostęp: 08.12.2016].

Stiglitz J.E., The Theory of Credit and Macro-Economic Stability, Working Paper 22837 National Bureau Of Economic Research, 1050 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138, November 2016, www.nber.org/papers/w22837 [dostęp: 12.04.2017].

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2015, poz. 1513 ze zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.11
Data publikacji: 2018-02-27 16:37:52
Data złożenia artykułu: 2017-07-16 15:48:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Grażyna Ancyparowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.