Na „trzeciej linii obrony” – rola audytu wewnętrznego w banku

Łada Wołoszczenko-Hołda

Streszczenie w języku polskim


W artykule dokonano analizy zmian regulacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem zachodzącym obecnie w instytucjach kredytowych. Scharakteryzowano nową rolę audytu wewnętrznego w ramach modelu „trzech linii obrony” oraz przedstawiono stojące przed nim nowe wyzwania. Omówiono również możliwość rozszerzenia modelu o „czwartą linię”, skupiającą się na współpracy w trójkącie: audyt wewnętrzny – regulator – audyt zewnętrzny.


Słowa kluczowe


audyt wewnętrzny w banku; system zarządzania ryzykiem; model „trzech linii obrony”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arndorfer I., Minto A., The “four lines of defence model” for financial institutions, “Financial Stability Institute Occasional Paper” 2015, No. 11.

Barclay Simpson, Corporate Governance Recruitment Market Report: Internal Audit, 2017.

Burke J.F., Jameson S.E., A Global View of Financial Services Auditing. Challenges, Opportunities, and the Future, The Global Internal Audit Common Body of Knowledge, The IIA, September 2015.

Deloitte, Forward Look: Top Regulatory Trends in Banking 2016, 2016.

EY, Global Regulatory Network Executive Briefing January 2016 Meeting supervisory expectations: four questions banks must answer in 2016, 2016.

EY, Risk Governance 2020 From satisfactory to effective and sustainable, 2015, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Risk_Governance_2020:_From_satisfactory_to_effective_and_sustainable/$FILE/EY-Risk%20Governance%202020.pdf [dostęp: 22.05.2017].

FSOC, Financial Stability Oversight Council annual Report 2015, 2015.

Haan J., Vlahu R., Corporate Governance of Banks: A Survey, “Journal of Economic Surveys” 2016, Vol. 30(2).

Kaminski P., Robu K., A best-practice model for bank compliance, 2016, www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/a-best-practice-model-for-bank-compliance [dostęp: 22.05.2017].

KNF, Nowa Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, 2017.

KNF, Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu, 2010.

KNF, Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, 2014.

OCC, Guidelines Establishing Heightened Standards for Certain Large Insured National Banks, Insured Federal Savings Associations, and Insured Federal Branches, 2014 www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2014/nr-occ-2014-4a.pdf [dostęp: 21.05.2017].

PWC, Staying the course toward True North: Navigating disruption, 2017 State of the Internal Audit Profession Study, March 2017.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach z dnia 6 marca 2017 r.

The Chartered IIA, Effective Internal Audit in the Financial Services Sector: Recommendations from the Committee on Internal Audit Guidance for Financial Services, Chartered Institute of Internal Auditors, July 2013.

The Chartered IIA, Implementing the IIA Financial Services Code – Surfing the wave, July 2015.

The IIA, Internal Auditing: Assurance, Insight, and Objectivity, 2008, https://na.theiia.org/about-ia/PublicDocuments/PR-Value_Prop_Bro-FNL-Lo.pdf [dostęp: 22.05.2017].

The IIA, Intersecting roles – fostering effective working relationships among external audit, internal audit, and the audit committee, March 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.495
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:29
Data złożenia artykułu: 2017-07-16 23:35:12

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Łada Wołoszczenko-Hołda

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.