Dotacje jako transfery z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Leszek Patrzałek

Streszczenie w języku polskim


W warunkach konsolidacji sektora finansów publicznych w Polsce w ostatnich latach wydatki budżetu państwa na dotacje dynamicznie rosną, a stosunkowo niski jest ich udział w strukturze budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Celem opracowania jest ustalenie, w jakim stopniu dotacje jako transfery finansowe są wykorzystywane w realizacji zadań realizowanych przez sektor finansów publicznych, a także zbadanie spójności i komplementarności wydatkowej polityki dotacyjnej władz publicznych oraz ustalenie czynników wyznaczających samodzielność wydatkową organów samorządu terytorialnego w obszarze dotacji przekazywanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


Słowa kluczowe


dotacje; efektywność wydatków publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Colm G., Theory of Public Finanse: The Study in Public Economy by Richard A. Musgrave, “The Journal of Finanse” 1960, Vol. 1(1).

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, GUS, Warszawa 2015.

www.inf.gov.pl [dostęp: 10.12.2017].

www.mf.gov.pl [dostęp: 10.12.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.293
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:14
Data złożenia artykułu: 2017-07-17 13:25:16

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Leszek Patrzałek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.