Rozwój giełdowego rynku finansowego w Federacji Rosyjskiej na przykładzie Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Magdalena Mosionek-Schweda, Monika Szmelter

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu była ocena rozwoju giełdowego rynku finansowego Federacji Rosyjskiej oraz wskazanie jego cech charakterystycznych. Analizie poddano dwa segmenty tego rynku: walutowy oraz instrumentów dłużnych i udziałowych (kapitałowy). Jako okres badawczy przyjęto lata 2012–2016, gdzie okresem początkowym był pierwszy rok funkcjonowania Giełda Papierów Wartościowych w Moskwie (Moscow Exchange – MOEX) powstałej w efekcie połączenia dwóch giełd, tj. Moskiewskiej Międzybankowej Giełdy Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange – MICEX) oraz Rosyjskiego Systemu Handlowego (Russian Trading System – RTS). Jako metodę badawczą zastosowano analizę danych statystycznych dotyczących obrotów i kapitalizacji (w przypadku rynku akcji i obligacji) oraz portfela instrumentów finansowych lokalnej giełdy papierów wartościowych. W pracy przyjęto następującą tezę: giełdowy rynek finansowy w Rosji na skutek silnej dywersyfikacji oferty instrumentów finansowych stwarza inwestorom szerokie możliwości inwestycyjne. Struktura rynku giełdowego w Rosji jest odmienna od spotykanej na rozwiniętych rynkach finansowych w innych krajach.


Słowa kluczowe


rynek walutowy; rynek kapitałowy; akcje; obligacje; giełda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BIS, Triennial Central Bank Survey Foreign Exchange Turnover in April 2016, 2016, www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf [dostęp: 02.04.2017].

Central Bank of the Russian Federation, www.cbr.ru/Eng/statistics/?PrtId=finr [dostęp: 02.04.2017].

Kuśnierz B., Palicki J., Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rosyjskich giełdach, „Rynek Kapitałowy” 2008, nr 6.

Moscow Exchange, www.moex.com [dostęp: 04.05.2017].

Moscow Exchange, Annual Report, 2016, http://2016.report-moex.com/pdf/ar/en/en_2016-annual-report-pages.pdf [dostęp: 04.05.2017].

Moscow Exchange, Investor Presentation, 2017, fs.moex.com/files/15598 [dostęp: 06.05.2017].

NAUFOR, Russian Stock Market: 2010 Events and Facts, 2011, www.naufor.ru/download/pdf/factbook/en/Russian_Stock_Market_2010.pdf [dostęp: 04.05.2017].

NAUFOR, Russian Stock Market: 2015 Events and Facts, 2016, www.naufor.ru/download/pdf/factbook/en/factbook_2015_eng.pdf [dostęp: 04.05.2017].

Sputnik News, Russian Stock Exchange Gets New Name, 2012, https://sputniknews.com/business/20120703174382625 [dostęp: 06.05.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.219
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:09
Data złożenia artykułu: 2017-07-17 20:49:24


Statystyki

Widoczność abstraktów - 567
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Mosionek-Schweda, Monika Szmelter

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.