Analiza oddziaływania operacji odwrotnych splitów na notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Roman Asyngier

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zaweira abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Asquith P., Healy P., Palepu K., Earnings and stock splits, "The Accounting Review" 1989, pp. 387-403.

Asyngier R., Influence of reverse stock splits on share quotations on the Polish NewConnect market, "Science and Education, a New Dimension. Humanities and Social Science" 2013, vol. 12, no. 1 (2), pp. 84-89, http://www.seanewdim.com/published-issues.html.

Baker H., Powell G.E., Further Evidence on Managerial Motives for Stock Splits, "Quarterly Journal of Business and Economics 1993, vol. 32, pp. 20-31.

Burnie D.A., De Ridder A., Rasbrand J., Reverse Stock Splits: The Effect on Asset Prices and Changes in Domestic vs. Overseas Holdings, Molle 2009, The 11th Annual SNEE European Inte- gration Conference; http://www.snee.org/publikationer_show.asp?id=494.

Conroy R.M., Harris R.S., Benet B.A., The Effects of Stock Splits on Bid-Ask Spreads, "Journal of Finance" 1990, vol. 45, pp. 1285-1295.

David A.R., A Note of the Behavior of Stock Returns around Ex-Dates of Stock Distributions, "The Journal of Finance" March 1987, vol. XLII, no. 1, pp. 163-168.

Fama E.F., Fisher L., Jensen M.C., Roll R., The Adjustment of Stock Prices to New Information, "International Economic Review" 1969, vol. 10, pp. 1-21.

Fiszeder P., Mostowska E., Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW Warszawie. Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/8, Sopot 2011, s. 203-210.

Grinblatt M.S, Masulis R.W., Titman S., The valuation effect of stock splits and stock dividends, "Journal of Financial Economics" 1984, vol. 13, pp. 461-490.

Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

Han K.C., The effects of reverse splits on the liquidity of the stock, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1995, vol. 30, no. 1, pp. 159-169.

He Y., Wang J., Stock Split Decisions: A Synthesis of Theory and Evidence, City University of Hong Kong, Working Paper nr 2011014, http://www.cb.cityu.edu.hk/EF/research/research/ workingpapers?year=2011.

Kopczewska K., Wpływ splitów na kursy akcji notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, [w:] T. Bernat (red.), Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s. 155-158.

Koski J.L., Does Volatility Decrease after Reverse Stock Splits?, "The Journal of Financial Research" Summer 2007, vol. 30, no. 2, pp. 217-235.

Lakonishok J., Lev B., Stock splits and stock dividends: Why, who and when, "Journal of Finance" 1987, vol. 42, pp. 913-932.

Lamoureux C.G., Poon P., The Market Reaction to Stock Splits, "The Journal of Finance" 1987, vol. XLII, no. 5, pp. 1347-1370.

Marchman B., Reverse Stock Splits: Motivations, Effectiveness and Stock Price Reactions, Ph.D. Dissertation, The Florida State University, College of Business, Summer 2007.

Martell T.F., Webb G.P., The performance of stocks that are reverse split, "Review of Quantitative Finance and Accounting" 2008, vol. 30, pp. 253-279.

Masse I., Hanrahan J.R., Kushner J., The effect of Canadian stock splits, stock dividends, and reverse splits on the value of the firm, "Quarterly Journal of Business and Economics" Autumn 1997, vol. 36, no. 4, pp. 51-62.

Mitchell M., Stafford E., Managerial Decisions and long-Term Stock Price Performance, Working Paper, CRSP, University of Chicago 1999.

Muscarella C.J., Vetsutpens M.R., Stock Splits: Signaling or liquidity? The Case of ADR "Solo Splits”, "Journal of Financial Economics" 1996, vol. 42, pp. 3-42.

Ohlson J., Penman S., Variance Increases Subsequent to Stock Splits: An Empirical Aberration, "Journal of Financial Economics" June 1985, vol. 14, pp. 251-266.

Peterson D.R., Peterson P.P., A further understanding of stock distributions: the case of reverse stock splits, "Journal of Financial Research" 1992, vol. 15, pp. 189-205.

Radcliffe R.C., Gillespie W., The Price Impact of Reverse Splits, "Financial Analysts Journal" February 1979, pp. 63-67.

Woolridge J.R., Chambers D.R., Reverse splits and shareholder wealth, "Financial Management" Autumn 1983, pp. 5-15.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.2.7
Data publikacji: 2015-05-23 20:20:33
Data złożenia artykułu: 2015-05-23 19:54:14


Statystyki

Widoczność abstraktów - 362
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Roman Asyngier

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.