Selected Determinants of Foreign Direct Investment Inflow in Manufacturing Industry in Poland

Jerzy Różański, Błażej Socha

Abstract


This paper investigated the relationship between the profitability of foreign companies in Poland, FDI inflows and FDI positions based on the example of manufacturing industry. The data for analysis covered the period 2010–2015. Examined relationships were verified using cross-sectional analysis and linear regression. Our findings suggest that the FDI position determines FDI inflows. The relationship between profitability and FDI inflows was insignificant. The presented paper contributes to a better understanding of FDI inflow mechanism in Poland.


Keywords


capital inflow; foreign direct investment; profitability

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Edwards S., Capital flows, foreign direct investment, and debt-equity swaps in developing countries, NBER Working Paper 3497, 1990.

Gastanaga V., Nugent J.B., Pashamova B., Host country reforms and FDI inflows: How much difference do they make?, “World Development” 1998, Vol. 26(7), DOI: https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00049-7.

Hausmann R., Fernandez-Arias E., The new wave of capital inflows: Sea change or just another title?, Inter-American Development Bank, Working Paper 417, 2000.

Jasiniak M., Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce – analiza porównawcza, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2013, nr 1.

Jasiniak M., Wyniki finansowe zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce – w ujęciu sekcji PKD 2007, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, nr 2.

Lipsey R.E., The location and characteristics of US affiliates in Asia, NBER Working Paper 6876, 1999.

Loree D.W., Guisinger S., Policy and non-policy determinants of US equity foreign direct investment, “Journal Of Business Studies” 1995, Vol. 26(2).

NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, 2017, www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html [dostęp: 18.06.2017].

Sun W., Yang X., Xiao G., Investment Rate and FDI – a Comparative Analysis of Return to Capital among China, US and Japan, The Brookings Institutuion, 2009, www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/05/Ex3Paper2Xiao-Sun-Yangen.pdf [dostęp: 18.06.2017].

Szałucka M., Szóstek A., Wyniki finansowe przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w latach 2000–2011 na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe UE Katowice” 2013, nr 155.

Szewc-Rogalska A., Leszczyńska M., Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

Wheeler D., Mody A., International investment location decision: The case of US firms, “Journal of International Economics” 1992, Vol. 33, DOI: https://doi.org/10.1016/0022-1996(92)90050-T.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.357
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:19
Data złożenia artykułu: 2017-08-23 22:48:26


Statistics


Total abstract view - 608
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jerzy Różański, Błażej Socha

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.