Causal Model of Information Asymmetry in an IT Implementation Project

Bartosz Wachnik

Abstract


The author’s research to date has shown that information asymmetry constitutes a critical success factor both for the client and the supplier in IT information projects. Literature confirms that the phenomenon of information asymmetry between the client and the supplier in IT projects is hard to measure due to problems in accessing credible information and the lack of established methods. Hence, it is important to study the phenomenon of information asymmetry and to understand the conditioning that affects it. The aim of the article is to present a model describing the causes of information asymmetry in IT implementation projects completed through outsourcing. The author studies information asymmetry in the project life cycle of ERP, CRM, BI and DM systems. The conclusions may be interesting both for economic practitioners and for theoreticians of business economics.


Keywords


information asymmetry; IT projects

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Akerlof G., The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism, “Quarterly Journal of Economics” 1970, Vol. 84(3), DOI: https://doi.org/10.2307/1879431.

Auksztol J., Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Blajer-Gołębiewska A., Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier, [w:] D. Kopycińska (red.), Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

Charette R.N., Why software Rails?, “IEEE Spectrum” 2005, No. 9.

Chmielarz W., Zarządzanie projektami @ Rozwój systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, DOI: https://doi.org/10.7172/2013.wwz.14.

Czarnacka-Chrobot B., Wymiarowanie funkcjonalne przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.

Ewusi-Mensah K., Software Development Failures: Anatomy of Abandoned Projects, The MIT Press, 2003.

Gambetta D., Can we trust trust?, [w:] B. Blackwell (ed.), Making and Breaking Cooperative Relations, Oxford University Press, Oxford 1988.

Glass R.T., Facts and Fallacies of Software Engineering, Addison-Wesley Professionals, Boston 2002.

Grabara J.K., Nowak J.S. (red.), Systemy informatyczne – zastosowania i wdrożenia, t. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Grossman S.J., Stiglitz J.E., On the Impossibility of Informationally Efficient Market, “The American Economic Review” 1980, No. 3.

Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.

Kowalczuk Z., Orlowski C., Advanced Modelling of Management Processes in Information Technology, [w:] Studies in Computational Intelligence 518, Springer 2014.

Kubiak B. (red.), Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Gdańsk 2003.

Kubiak J., Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

Lech P., Knowledge Transfer Procedures from Consultants to Users in ERP Implementation, “The Electronic Journal of Knowledge Management”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2267072 [dostęp: 09.07.2017].

Mirrles A., Information and Incentives. The Economics of Carrots and Sticks, “The Economic Journal” 1997, Vol. 107, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.1997.tb00050.x.

Nowosielski S., Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 1.

Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.

Sahota M., An Agile Adoption and Transformation Survival Guide, Working with Organizational Culture, www.pearllanguage.org/images/4/4f/Agile_Transition_Survival_Guide.pdf [dostęp: 06.10.2015].

Skalik J., Strzelczyk A., Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2013, nr 1.

Soból E. (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2006.

Soja P., Czynniki sukcesu wdrażania systemów MRP II/ERP – analiza poziomu wystąpienia w polskich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2007, nr 76.

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.

Szych J., Zarządzanie projektami – krytyczne zagrożenia w dużych projektach informatycznych, „Informatyka” 2000, nr 3.

Szyjewski Z., Grabara J.K., Nowak J.S. (red.), Efektywność zastosowań systemów informatycznych, t. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Wachnik B., Agile Methodology as Tool for Reducing Information Asymmetry in the Implementation of IT Project Completed on the basis of the Outsourcing Strategy, “Information Systems in Management” 2016a, Vol. 5(3).

Wachnik B., An Analysis of Effectiveness Factors In the Completion of IT Projects: The Supplier’s Perspective, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015a, nr 3.

Wachnik B., An Analysis of ERP and CRM System Implementations in Poland Between 2013 and 2016, “Journal of Economics & Management” 2017a, No. 27.

Wachnik B., Analiza kosztów transakcyjnych w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych realizowanych przez outsourcing, „Informatyka Ekonomiczna Polski” 2015b, nr 1.

Wachnik B., Analiza projektów informatycznych z wykorzystaniem współczesnych teorii działania przedsiębiorstwa, Konferencja „Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacji konfliktu i współpracy”, Politechnika Śląska, Katowice 2017b [w druku].

Wachnik B., Asymetria informacji wśród dostawców i odbiorców projektów informatycznych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2015c [w druku].

Wachnik B., Critical Success Factors in IT Projects – From the Practice of Polish Clients, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, “Annals of Computer Science and Information Systems” 2017c, Vol. 13, DOI: https://doi.org/10.15439/2017F131.

Wachnik B., Information Asymmetry in Four IT Projects: The Client’s Perspective. A Multiple Case Study, “Information Systems in Management” 2015d, No. 2.

Wachnik B., Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Zagadnienia niedoskonałości w dostępie do informacji wśród dostawców i odbiorców projektów informatycznych. Podsumowanie badań w latach 2012–2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015e.

Wachnik B., Moral Hazard in IT Project Completion. A Multiple Case Study Analysis, https://fedcsis.org/proceedings/2015/pliks/68.pdf [dostęp: 06.10.2015].

Wachnik B., Moral Hazard in IT Project Completion. An Analysis of Supplier and Client Behavior in Polish and German Enterprises, “Information Technology for Management” 2016b, Vol. 243, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-30528-8_5.

Wachnik B., Reducing Information Asymmetry in IT projects, [w:] Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu, Wrocław 2015f.

Wachnik B., Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, PWE, Warszawa 2016c.

Wachnik B., Niedźwiedziński M., Zjawisko asymetrii informacji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, nr 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.2.171-183
Data publikacji: 2018-07-27 07:47:49
Data złożenia artykułu: 2017-09-18 09:56:32


Statistics


Total abstract view - 941
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Bartek Wachnik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.