Financial Instruments as a Source of Diversification of Corporate Income

Rafał Jóźwicki

Abstract


Economic activity of each entity requires making decisions how to engage their resources in order to maximize their benefits. One of the strategy in this regard is to diversify sources of income. The paper analyzes the degree of the financial involvement of the selected industrial companies, listed on the Polish stock market in the long and short-term financial assets. The analysis covers the period 2010–2014. The results indicate that companies apply different strategies and the involvement some of them in the financial assets is important from the point of view of the size of their assets.


Keywords


diversification; financial income; financial assets

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.

Kasprzak-Czelej A., Możliwości dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 4.

Kudełko J., Dywersyfikacja działalności jako strategia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Cuprum, Wrocław 2006.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2006.

Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 2001.

Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011.

Sprawozdania roczne badanych spółek za lata 2010–2014.

Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.1.71
Data publikacji: 2018-06-20 09:41:03
Data złożenia artykułu: 2017-09-26 08:35:57


Statistics


Total abstract view - 767
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Rafał Jóźwicki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.