Zarządzanie ryzykiem procesów w Systemie Zarządzania Jakością

Anna Walaszczyk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł odnosi się do zagadnień zarządzania ryzykiem. W opracowaniu podano przykład wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie działającym w środowisku systemu zarządzania jakością ISO 9001. Studium przypadku jest poprzedzone teoretycznym opisem podejścia procesowego i podejścia opartego na ryzyku w kontekście międzynarodowej standaryzacji.


Słowa kluczowe


ryzyko; zarządzanie; proces; jakość; system

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Fałek Z., Standardy zarządzania ryzykiem jako narzędzia budowania wartości przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej, [w:] Urbanek P. (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, t. 2: Polityka ekonomiczna i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Lisiecka K., Zarządzanie ryzykiem determinantą jakości zarządzania przedsiębiorstwem, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 3, cz. 1.

Norma PN-EN ISO 9001:2015-10P, Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania, PKN, 2016.

Norma PN ISO 31000:2012, Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne, PKN, 2012.

Panasiewicz A., Metodyka zarządzania ryzykiem zgodna ze standardem ISO 31000, [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Serafin R., Koncepcja systemu adaptacyjnego zarządzania ryzykiem dostaw w procesach produkcyjnych, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2013, nr 3.

Urbaniak M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości, „Problemy Jakości” 2016, nr 6.

Wróblewski D., Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.1.201
Data publikacji: 2018-06-20 09:41:14
Data złożenia artykułu: 2017-10-24 11:27:55


Statystyki

Widoczność abstraktów - 651
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Walaszczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.