Are banks still institutions of public trust?

Witold Gradoń

Abstract


In the general opinion banks are seen as institutions of public trust. This trust was put to the test during the financial crisis in 2008. Moreover, banks often provided additional arguments to treat them as the lack of trust institutions, examples of which are shown in this article. However this was not confirmed by the results of studies over the level of trust that the Polish customers have in such institutions. Without a clear answer remains the question of whether banks deserve or do not deserve to be called public trust institutions.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Andrzejewski M., Anatomia i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce, czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro- i makroekonomicznym - wyniki badań naukowych, nowa.uek.krakow.pl/files/common/wydzial- finansow/inne/opcje.

Gradoń W., Zaufanie jako czynnik kształtowania stabilności rynku międzybankowego, [w]: Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania: Bankowość, I. Pyka, J. Cichorska (red.), Studia Ekonomiczne Nr 105 (2012), Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012.

Radziszewski E., Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.

Słownik języka polskiego PWN, www.sjp.pwn (dostęp: 15.03.2014).

Śmiłowski E., W kryzysie zaufania, http://pentor-arch.tnsglobal.pl (dostęp: 15.06.2014).

Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 30 kwietnia 1999 r., III CZP 61/98. OSNC 1999, nr 12, poz. 201.

Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.).

Wizerunek polskiego sektora bankowego. Edycja 2014, TNS Polska, 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.61
Data publikacji: 2015-05-26 17:08:41
Data złożenia artykułu: 2015-05-26 10:57:04


Statistics


Total abstract view - 798
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Witold Gradoń

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.