Purchases treasury securities by NBP

Przemysław Panfil

Abstract


On the 17 June, 2014 the Council of Ministers has adopted the assumptions of the act amending the Law on National Bank of Poland. These proposals allow the central bank, inter alia, to purchase treasury securities in the secondary market outside of open market operations. The purpose of this article is to analyze the compatibility of these assumptions with the constitutional prohibition of monetary financing of the budget deficit by the central bank.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aneks do raportu rocznego za rok 2003 - Dług publiczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.

Eser F., Schwaab B., Assessing Asset Purchases Within the ECB's Securities Markets Programme, Working Paper Series no 1587, European Central Bank, Frankfurt am Main 2013.

Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Narodowy Bank Polski, Raport roczny 2009, Warszawa 2010.

Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, WoltersKluwer, Warszawa 2011.

Polityka pieniężna, A. Sławiński (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Poterba J.M., Do Budget Rules Work?, Working Paper nr 5500, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1996.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określające definicje w celu zastosowania zakazów określonych w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu (Dz. Urz. L 332 z 31 grudnia 1993 r., s. 1-3).

Skarbowe papiery wartościowe - raport roczny 1999, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2000.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 r., s. 47).

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. C 224 z 31 sierpnia 1992 r., s. 6-79).

Uchwała nr 20/2008 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku (Dz. Urz. NBP 2008 rok, nr 25, poz. 32).

Uchwała nr 7/2010 Zarządu NBP z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski" (Dz. Urz. NBP z 2010 r. nr 4, poz. 4 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. 1992 rok, nr 72, poz. 360 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.177
Data publikacji: 2015-05-26 17:08:44
Data złożenia artykułu: 2015-05-26 13:59:06


Statistics


Total abstract view - 1228
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Przemysław Panfil

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.