Analiza procesu restrukturyzacji w PKP Intercity SA

Joanna Świerk, Sebastian Bajon

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerek A., Potencjal restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki, Potencjal restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.

Bitkowska A., Wójcik G., Restrukturyzacja przedsiębiorstw jako ciągły proces dostosowawczy, [w:] A. Bitkowska, Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 2010.

Borowiecki R., Nalepka A., Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa 2010.

Dowżycki A., Tłuchowski W., Sobolewski H., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.

Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.

Mozalewski M., Rodzaje i metody restrukturyzacji przedsiębiorstw, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, R. LXXII, z. 2, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593 /869/1/15.%20MAREK%20MOZALEWSKI%20RPEiS%202-2010.pdf (dostęp: 15.02.2014).

Pełka B., Polityka przemysłowa, strategia i restrukturyzacja przedsiębiorstwa, IOPM, Warszawa 1992.

Program restrukturyzacji PKP Intercity SA - podstawowe kierunki i obszary naprawcze, http:// www.zzksl.pl/dok/program%20restrukturyzacji%20PKP%20IC.pdf (dostęp: 10.02.2014).

Raport roczny Grupy PKP za rok 2011.

Raporty finansowe spółki PKP Intercity SA za lata 2008-2011.

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2011 - PKP Intercity.

Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw: proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.245
Data publikacji: 2015-05-26 17:08:46
Data złożenia artykułu: 2015-05-26 15:23:27


Statystyki

Widoczność abstraktów - 361
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Joanna Świerk, Sebastian Bajon

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.