IT Solution for Business Process Management Efficiency – Evaluation

Łukasz Osuszek, Stanisław Stanek

Abstract


This article describes the authors’ methodology for evaluating the effectiveness of the implementation of business process management systems (Business Process Management Systems). The current methodology for evaluating the effectiveness of IT systems implementation is too general and ineffective to the specificity of BPM implementations. Literature analysis and research conducted by the authors indicate that the area related to the assessment of the effectiveness of BPM information systems is very complex but at the same time very attractive from a practical and applied point of view. The authors explain the organizational implications of BPM implementation and they point out what gives you the transition from a functionally oriented organization to a process approach. In terms of time, the scope of work covers the key achievements and publications from the BPM systems of the last 20 years. In spatial terms work includes evaluating BPMS implementations in the insurance and energy sectors. Case studies and practical information on implemented business process management systems are presented in the material to prove it’s value.


Keywords


IT efficiency evaluation; BPM; return of investment; business process management; process organization

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Elzinga P., Horak W., Chung-Yee J., BPM surver, “IEEE on Transaction on Engineering Management” 1995, Vol. 24.

Jankowiak R., Instrumenty zarządzania jakością, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej” 2009, nr 9.

Kafel T., Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 713.

Kopera S., Metoda Business Process Management (BPM) jako przykład zastosowania podejścia procesowego do zarządzania organizacją, AE w Poznaniu, Poznań 2000.

Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Lambert T., Problemy zarządzania, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.

Lee R.G., Dale B.G., Business process management: A review and evaluation, “Business Process Management Journal” 1998, Vol. 4(3), DOI: https://doi.org/10.1108/14637159810224322.

Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Nycz M., Zarządzanie wiedzą, cykl życia wiedzy, [w:] J.K. Grabara, J.S. Nowak, Z. Szyjewski (red.), Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Roulstone B.D., Phillips J.J., ROI for Technology Projects, Butterworth-Heinemann, Oxford 2008.

Silver B., BPNM Method & Style, Cody Cassidy Press 2009.

Snow J., Business Process Management: A Review and Evaluation, “Business Process Management Journal”, Vol. 4(3) (na podstawie bazy danych: ABI INFORM Dateline), [w:] Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.

Sobańska A., Zarządzanie projektem. Podstawowe problemy, [w:] I. Sobońska (red.), Kontrakty długoterminowe, Difin, Warszawa 2004.

Ziemba E., Obłąk I., Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo, „Problemy Zarządzania” 2012, nr 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.2.91-110
Data publikacji: 2018-07-27 07:47:44
Data złożenia artykułu: 2018-01-24 20:30:30


Statistics


Total abstract view - 1184
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Łukasz Osuszek, Stanisław Stanek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.