Ocena efektywności wdrożenia systemu wspomagania zarządzania procesami biznesowymi BPM

Łukasz Osuszek, Stanisław Stanek

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym artykule opisano autorską metodę oceniającą efektywność wdrożenia systemów zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management Systems) przedsiębiorstwa. Obecna metodyka, oceniająca efektywność wdrożeń systemów informatycznych, jest zbyt ogólna i nieefektywna w stosunku do specyfiki wdrożeń systemów BPM. Analiza literatury i przeprowadzone przez autorów badania wskazują, że obszar związany z oceną efektywności systemów informatycznych BPM jest bardzo złożony, ale zarazem bardzo atrakcyjny z praktycznego i aplikacyjnego punktu widzenia. Autorzy opracowania wyjaśniają implikacje organizacyjne związane z wdrożeniem systemu BPM oraz wskazują, co daje przejście z organizacji zorientowanej funkcjonalnie na podejście procesowe. W ujęciu czasowym zakres pracy obejmuje najważniejsze osiągnięcia oraz publikacje z obszaru systemów BPM z ostatnich 20 lat. W ujęciu przestrzennym praca obejmuje ewaluację wdrożeń BPMS w sektorze ubezpieczeniowym i energetycznym. Przedstawiono też studia przypadku oraz praktyczne informacje o zaimplementowanych systemach zarządzania procesami biznesowymi.


Słowa kluczowe


efektywność systemów informatycznych; BPM; stopa zwrotu z inwestycji; zarządzanie procesami biznesowymi; organizacja procesowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Elzinga P., Horak W., Chung-Yee J., BPM surver, “IEEE on Transaction on Engineering Management” 1995, Vol. 24.

Jankowiak R., Instrumenty zarządzania jakością, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej” 2009, nr 9.

Kafel T., Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 713.

Kopera S., Metoda Business Process Management (BPM) jako przykład zastosowania podejścia procesowego do zarządzania organizacją, AE w Poznaniu, Poznań 2000.

Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Lambert T., Problemy zarządzania, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.

Lee R.G., Dale B.G., Business process management: A review and evaluation, “Business Process Management Journal” 1998, Vol. 4(3), DOI: https://doi.org/10.1108/14637159810224322.

Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Nycz M., Zarządzanie wiedzą, cykl życia wiedzy, [w:] J.K. Grabara, J.S. Nowak, Z. Szyjewski (red.), Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Roulstone B.D., Phillips J.J., ROI for Technology Projects, Butterworth-Heinemann, Oxford 2008.

Silver B., BPNM Method & Style, Cody Cassidy Press 2009.

Snow J., Business Process Management: A Review and Evaluation, “Business Process Management Journal”, Vol. 4(3) (na podstawie bazy danych: ABI INFORM Dateline), [w:] Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.

Sobańska A., Zarządzanie projektem. Podstawowe problemy, [w:] I. Sobońska (red.), Kontrakty długoterminowe, Difin, Warszawa 2004.

Ziemba E., Obłąk I., Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo, „Problemy Zarządzania” 2012, nr 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.2.91-110
Data publikacji: 2018-07-27 07:47:44
Data złożenia artykułu: 2018-01-24 20:30:30

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Łukasz Osuszek, Stanisław Stanek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.