Impact investment – istota i otoczenie rynku

Wojciech Michał Krawiec

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przybliżenie istoty impact investment jako jednej ze strategii realizacji koncepcji SRI oraz umiejscowienie jej w dotychczas stosowanych strategiach inwestycyjnych, a także charakterystyka otoczenia rynku impact investment. Zgodnie z przyjętymi w literaturze definicjami impact investment to forma inwestycji, której zamiarem jest, obok uzyskania zysku finansowego, wywarcie wpływu na mierzalne zmiany o charakterze społecznym i środowiskowym, o wynikach których zarządzający tymi inwestycjami powinni informować inwestorów. Otoczenie rynku impact investment składa się m.in. z beneficjentów zmian społecznych i środowiskowych, podmiotów realizujących poszczególne zadania w ramach impact investment, inwestorów, kanałów dystrybucji oraz sposobów finansowania przedsięwzięć. W skład otoczenia rynku wchodzą także m.in. wyspecjalizowane agencje, których zadaniem jest opracowywanie i pomiar konkretnych mierników wykreowanych zmian.


Słowa kluczowe


inwestycje zaangażowane społecznie; rynek finansowy; społeczna odpowiedzialność biznesu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cibor K., Muzińska A., Impact investing – czym jest inwestowanie zaangażowane społecznie, 2011, www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/672578.html [data dostępu: 01.02.2015].

Clark C., Emerson J., Thornley B., Impact Investing 2.0 the Way Forward – Insight from 12 Outstanding Funds, 2013, www.pacificcommunityventures.org/impinv2/wp-content/uploads/2013/11/2013FullReport_sngpg.v8.pdf [data dostępu: 30.04.2015].

Czerwińska T., Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 3.

Eggers W.D., Macmillan P., Rewolucja rozwiązań, Poltext, Warszawa 2014.

European SRI Study, 2014, Eurosif, www.eurosif.org/publication/view/european-sri-study-2014 [data dostępu: 01.02.2015].

Focus and Scope, World Economic Forum, http://reports.weforum.org/impact-investment/view/1-introduction-to-the-mainstreaming-impact-investing-initiative/1-3-focus-and-scope/#read [data dostępu: 01.02.2015].

Herman R.P., Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Impact Investing Across Asset Classes, World Economic Forum, http://reports.weforum.org/impact-investment/3-impact-investment-sector-assessment/3-4-impact-investing-across-asset-classes/#content-fig-13 [data dostępu: 30.04.2015].

Impact Investment: the Invisible Heart of Markets. Harnessing the Power of Entrepreneurship, Innovation and Capital for Public Good, G8, 2014, www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL[3].pdf [data dostępu: 30.04.2015].

Impact Investment Ecosystem: the Landscape Today, World Economic Forum, http://reports.weforum.org/impact-investment/3-impact-investment-sector-assessment/3-2-impact-investment-ecosystem-the-landscape-today/#read [data dostępu: 30.04.2015].

ImpactBase Snapshot. An Analysis od 300+ Impact Investing Funds, 2015, www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/research/653.html [data dostępu: 01.02.2015].

Leijonhufvud Ch., O’Donohoe N., Saltuk Y., Impact Investments. An Emerging Asset Class, 2010, www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/research/151.html [data dostępu: 01.02.2015].

Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Paszkiewicz A., Respect index GPW w Warszawie jako giełdowy indeks społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Saltuk Y., Idrissi A.E., Eyes on the Horizon. The Impact Investor Survey, 2015, www.thegiin.org/assets/documents/pub/2015.04%20Eyes%20on%20the%20Horizon.pdf [data dostępu: 30.04.2015].

Social Impact Investment. Building the Evidence Base, 2015, OECD, www.oecd.org/sti/ind/social-impact-investment.pdf [data dostępu: 30.04.2015].

Sustainable & Impact Investment. How we define the market, Bridges Ventures, 2012, www.bridgesventures.com/wp-content/uploads/2014/07/BV004-Bridges-Ventures-report-UPDATE.pdf [data dostępu: 30.04.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.279
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:35
Data złożenia artykułu: 2015-05-29 16:44:50

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Wojciech Michał Krawiec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.