Analiza serwisów internetowych dostarczających gry komputerowe w ocenie użytkowników

Witold Chmielarz, Oskar Szumski

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza serwisów dostarczających gry komputerowe. W opracowaniu zaprezentowano kontynuację wyników badań nad popularnością, wykorzystaniem i wpływem gier na zachowania wyróżnionej populacji. Do analizy wybrano dziewięć najczęściej pojawiających się w pierwszej setce wyszukiwań w Google sklepów z grami komputerowymi. Analizy metodą CAWI dokonano pod kątem sześciu grup cech: przejrzystości, sposobu obsługi strony, jakości informacji, jakości wyszukiwarki produktów, reklamy i jakości procesu zamówień z punktu widzenia klienta. Badanie, mające charakter jakościowy, przeprowadzono na wyselekcjonowanej próbie studentów uczelni wyższych, stosując metodę punktową oraz metodę punktową z preferencjami do oceny wyróżnionych cech charakterystycznych serwisów. Przebadano grupę ponad 250 losowo wybranych osób ze środowiska uniwersyteckiego. Ten sposób postępowania rzutował na strukturę artykułu, który składa się z przedstawienia założeń badania, opisu metodyki i próby badawczej oraz analizy uzyskanych wyników i ich dyskusji wraz z wynikającymi stąd wnioskami. Wyniki prac mogą być wykorzystane przez właścicieli serwisów z grami komputerowymi oraz projektantów witryn.


Słowa kluczowe


serwisy internetowe; gry komputerowe; ocena sklepów komputerowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Business Insider, Najlepiej oceniane sklepy internetowe w Polsce [RANKING], 2016, http://businessinsider.com.pl/strategie/sprzedaz/ranking-sklepow-internetowych-w-polsce-2016/lbjmb38 [dostęp: 10.02.2018].

Chmielarz W., Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta, [w:] A. Januszewski (red.), Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t. 73, PSZW, Bydgoszcz 2015a.

Chmielarz W., Determinanty rozwoju serwisów dystrybucji treści komercyjnych w Polsce, „Problemy Zarządzania” 2015b, nr 2.

Chmielarz W., Porównanie wykorzystania sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi w Polsce z punktu widzenia klienta indywidualnego, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, cz. 9: Inżynieria jakości produkcji i usług, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015c.

Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji witryn internetowych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011.

Gameplay.pl, Mój osobisty ranking sklepów internetowych z grami, 2013, https://gameplay.pl/news.asp?ID=74690 [dostęp: 12.02.2018].

Likert R., A Technique for the Measurement of Attitudes, “Archives of Psychology” 1932, No. 140.

Nielsen J., Mobile Website and Application Usability, Nielsen Norman Group Press, 2013.

Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2003.

Nielsen J., Tablet Website and Application UX, Nielsen Norman Group Press, 2014.

Opineo.pl, Ranking Sklepów Internetowych Opineo 2016, 2016, https://static.opineo.pl/press/dl/ranking-sklepow-internetowych-opineo-2016.pdf [dostęp: 14.02.2018].

Wielki J., Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Ziemba E. (red.), Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008.

Ziemba E. (red.), Towards a Sustainable Information Society. People, Business and Public Administration Perspectives, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.2.31-42
Data publikacji: 2018-07-27 07:47:39
Data złożenia artykułu: 2018-02-28 19:43:06


Statystyki

Widoczność abstraktów - 440
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Witold Stefan Chmielarz, Oskar Szumski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.