ETF in Poland

Urszula Maria Gierałtowska

Abstract


The purpose of this article is to characterize ETFs on the Warsaw Stock Exchange and assessment of their efficiency. ETFs market inPolandis at a very early stage of their development. ETF is a new financial instrument, which was introduced in September 2010. Currently there are three ETFs: ETF WIG20, ETF DAX and ETF S&P500. The basic advantages of ETF are: high liquidity, simplicity and clarity of the instrument, low cost and small deviations from the benchmark. In the paper there is also shown the situation in the global ETFs market.


Keywords


exchange-traded funds (ETF); investment funds; passive management funds; tracking error

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dankowski K., Fundusze ETF na trudne czasy, http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/fundusze-etf-na-trudne-czasy,1157274,4141 [data dostępu: 30.05.2015].

Gabryelczyk K. (red.), Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Gierałtowska U., Dywersyfikacja równoległa w oparciu o instrumenty alternatywne na rynku polskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wrocław 2011.

Lan S., Mercado S., Rajendra A., Gademsetty A., ETF Annual Review & Outlook, Deutsche Bank Securities Inc., 2015 [www.altii.de/media/modelfield_files/fondsportal/pressrelease/pdf/Deutsche_Bank_Research_ETF_Market_Review_2014_Outlook_2015.pdf, data dostępu: 30.05.2015].

Miziołek T., Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Rocznik Giełdowy, 2015 [www.gpw.pl, data dostępu: 30.05.2015].

stooq.com [data dostępu: 02.06.2015, 30.05.2015].

Vardharaj R., Fabozzi F.J., Jones F.J., Determinants of Tracking Terror for Equity Portfolios, “Journal of Investing” 2004, Vol. 13, No. 2.

www.etf.com.pl [data dostępu: 30.05.2015].

www.gpw.pl [data dostępu: 30.05.2015 ].

www.statista.com [data dostępu: 30.05.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.129
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:27
Data złożenia artykułu: 2015-06-04 21:56:46


Statistics


Total abstract view - 896
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Urszula Maria Gierałtowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.