ETF w warunkach polskich

Urszula Maria Gierałtowska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest próba oceny skuteczności funduszy ETF na GPW w Warszawie. Fundusze ETF są nowym instrumentem finansowym, który pojawił się na GPW po raz pierwszy we wrześniu 2010 r. Rynek funduszy ETF w Polsce jest niezwykle młody i mało zróżnicowany. Obecnie notowane są trzy ETF-y: ETF WIG20, EYF DAX oraz ETF S&P500. Podstawowe zalety ETF to: wysoka płynność, prostota i przejrzystość instrumentu, niskie koszty zarządzania i dość wierna replikacja indeksu. W artykule omówiono również krótko sytuację na światowym rynku ETF-ów.


Słowa kluczowe


fundusze ETF; fundusze inwestycyjne; fundusze zarządzane pasywnie; błąd odwzorowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dankowski K., Fundusze ETF na trudne czasy, http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/fundusze-etf-na-trudne-czasy,1157274,4141 [data dostępu: 30.05.2015].

Gabryelczyk K. (red.), Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Gierałtowska U., Dywersyfikacja równoległa w oparciu o instrumenty alternatywne na rynku polskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wrocław 2011.

Lan S., Mercado S., Rajendra A., Gademsetty A., ETF Annual Review & Outlook, Deutsche Bank Securities Inc., 2015 [www.altii.de/media/modelfield_files/fondsportal/pressrelease/pdf/Deutsche_Bank_Research_ETF_Market_Review_2014_Outlook_2015.pdf, data dostępu: 30.05.2015].

Miziołek T., Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Rocznik Giełdowy, 2015 [www.gpw.pl, data dostępu: 30.05.2015].

stooq.com [data dostępu: 02.06.2015, 30.05.2015].

Vardharaj R., Fabozzi F.J., Jones F.J., Determinants of Tracking Terror for Equity Portfolios, “Journal of Investing” 2004, Vol. 13, No. 2.

www.etf.com.pl [data dostępu: 30.05.2015].

www.gpw.pl [data dostępu: 30.05.2015 ].

www.statista.com [data dostępu: 30.05.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.129
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:27
Data złożenia artykułu: 2015-06-04 21:56:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Urszula Maria Gierałtowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.