The Role of Comprehensive Income in the Assessment of Profitability of Enterprise

Artur Sajnóg

Abstract


The main purpose of this study was to examine the role and importance of the comprehensive income in the forming of the profitability of listed companies. The major subject of the theoretical-empirical study was to test of the general research hypothesis that stipulated that the comprehensive income of joint stock companies, presented in the statement of comprehensive income, may be more reliable measure used in assessment of profitability of enterprise. The research comprised joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange and included in WIG-30 Index (qualified on 01.05.2015). Empirical data for the study was obtained from the quarterly financial statements (the period from 2009 to 2014).


Keywords


comprehensive income; profitability; efficiency; joint-stock company

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.

Bednarski L., Analiza rentowności przedsiębiorstwa, [w:] L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty (red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Biddle G., Choi J.H., Is Comprehensive Income useful?, “Journal of Contemporary Accounting & Economics” 2006, No. 2(1) [http://dx.doi.org/10.1016/S1815-5669(10)70015-1, data dostępu: 10.04.2015].

Buk H., Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej, [w:] J. Duraj (red.), Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 278.

Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.

Chambers D., Linsmeier T., Shakespeare C., Sougiannis T., An Evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosure, “Review of Accounting Studies” 2007, No. 12 [http://dx.doi.org/10.1007/s11142-007-9043-2, data dostępu: 10.04.2015].

Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2005.

Dhaliwal D., Subramanyam K.R., Trezevant R., Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance, “Journal of Accounting and Economics” 1999, No. 26 [http://dx.doi.org/10.1016/S0165-4101(98)00033-0, data dostępu: 10.04.2015].

Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2002.

Duraj J., Sajnóg A., Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Fischer T., Wenzel J., Publizität von Werttreibern im Value Reporting. Ergebnisse einer empirischen Studie, “Controlling” 2005, Nr. 1.

Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2005.

Hirst D.E., Hopkins P.E., Comprehensive Income Disclosure and Analysts’ Valuation Judgements, “Journal of Accounting Research” 2007, No. 36(3).

Kanagaretman K., Mathieu R., Shehata M., Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, “Journal of Accounting and Public Policy” 2009, No. 28.

Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.

Pellens B., Rockholz C., Stienemann M., Marktwertorientiertes Konzerncontrolling in Deutschland – Eine empirische Untersuchung, “Der Betrieb” 1997, Nr. 39.

Szychta A., Rosa D. de la, Comprehensive Income Presentation Under IAS 1: the Reporting Practices of the Largest Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012, nr 68.

Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza rentowności przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1993, nr 9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.505
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:47
Data złożenia artykułu: 2015-06-06 13:50:41


Statistics


Total abstract view - 632
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Artur Sajnóg

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.