Ryzyko finansowe inwestycji w sukuk

Dariusz Piotrowski

Streszczenie w języku polskim


Sukuk stanowią podstawę rozwoju islamskiego rynku kapitałowego. Instrumenty te coraz częściej znajdują zastosowanie również na rynkach finansowych poza obszarem świata muzułmańskiego. Sukuk nie posiadają odpowiednika wśród tradycyjnych instrumentów finansowych. Mogą wykazywać zarówno cechy instrumentów dłużnych, jak i udziałowych. Jako nowa kategoria aktywów finansowych wymagają bliższego poznania i zrozumienia istoty ich funkcjonowania. Celem pracy było wskazanie obszarów tworzących ryzyko finansowe inwestycji w sukuk. Określenie elementów konstrukcji oraz prezentacja zasad i rynków obrotu sukuk pozwoliło poznać źródła ryzyka rynkowego, kredytowego i płynności obrotu tych instrumentów. W pracy przyjęto hipotezę, że najistotniejszym źródłem ryzyka finansowego inwestycji w sukuk jest ryzyko kredytowe. Badania zrealizowano z wykorzystaniem krytycznej analizy polskich i anglojęzycznych pozycji książkowych, artykułów naukowych oraz raportów instytucji islamskiego rynku finansowego. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na pozytywną weryfikację przyjętej hipotezy. Wykazano istotności i wzrost znaczenia ryzyka kredytowego w inwestycjach na rynku sukuk. Podstawowym źródłem tego ryzyka jest skomplikowany charakter konstrukcji sukuk stwarzający problemy z właściwą oceną zagrożeń wiążących się z finansowanym projektem oraz sposobu zabezpieczenia interesu inwestorów w przypadku upadłości emitenta sukuk.


Słowa kluczowe


finanse islamskie; sukuk; ryzyko inwestycyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akkizidis I., Khandelwal S.K., Financial Risk Management for Islamic Banking and Finance, Palgrave Macmillan, New York 2008.

Al-Bashir, Al-Amine, Global Sukuk and Islamic Securitization Market. Financial Engineering and Product Innovation, Brill, Leiden – Boston 2012.

Alim E.A. (ed.), Sukuk Perceptions and Forecast Study 2013, Thomson Reuters Zawya 2012.

Alim E.A. (ed.), Sukuk Perceptions and Forecast Study 2014, Thomson Reuters Zawya 2013.

Alim E.A., Hasan S., Goud B., Al Ansari R., Eid Z., Sukuk Perceptions and Forecast 2015. Beyond Traditional Markets, Thomson Reuters 2014.

Askari H., Iqbal Z., Krichne N., Mirakhor A., Risk Sharing in Finance. The Islamic Finance Alternative, John Wiley & Sons Ltd., Singapore 2012.

Ayub M., Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex 2007.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2007.

Delcambre A.M., Mahomet. Głos Allaha, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996.

Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.

El-Hawary D., Grais W., Iqbal Z., Regulating Islamic Financial Institutions: The Nature of the Regulated, “Policy Research Working Paper” 2004, No. 3227.

Greuning H., Iqbal Z., Risk Analysis for Islamic Banks, The World Bank, Washington 2008.

Iqbal Z., Mirakhor A., An Introduction to Islamic Finance, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., Singapore 2007.

Jajuga K., Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Jajuga T., Analiza akcji. Dochód i ryzyko, [w:] K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Kuziak K., Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Piotrowski D., Ryzyko prawne inwestycji w sukuk, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 854.

Saeed A., Salah O., History of Sukuk: Pragmatic and Idealist Approaches to Structuring Sukuk, [w:] M. Ariff, M. Iqbal, S. Mohamad (eds.), The Islamic Debt Market for Sukuk Securities. The Theory and Practice of Profit and Sharing Investment, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham 2012.

Shari’a Standard No. 17 on Investment Sukuk, AAOIFI, Manama 2008.

Tariqullah K., Habib A., Risk Management an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry, Occasional Paper No. 5, Islamic Development Bank, Jeddah 2001.

Wilson R., Overview of the Sukuk Market, [w:] N.J. Adam, A. Thomas (eds.), Islamic Bonds. Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk, Euromoney Books, London 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.469
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:45
Data złożenia artykułu: 2015-06-11 01:17:14


Statystyki

Widoczność abstraktów - 322
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Dariusz Piotrowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.