Foreign Investment in Poland in Terms of Macroeconomic Destabilization

Mirosław Wypych

Abstract


The purpose of the submitted paper is to assess changes in the level and structure of foreign investments in Poland during the years 2008–2013, so in the period of destabilization of the business environment, which was a consequence of the global financial crisis. The analysis, based on National Bank of Poland’s data showed that investment attractiveness of Poland has not been significantly reduced; however, the transfer of capital and profits has been observed. It can be concluded that in times of crisis, foreign investors prefer the stability of the financial system of the country in which the parent companies are residing to the financial system’s safety of the country that hosts subsidiary companies.


Keywords


foreign capital; financial crisis; financial instruments

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Atrakcyjność inwestycyjna Europy, Raport Ernst & Young Polska, Warszawa 2014.

Jasiniak M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.

Kłysik-Uryszek A., Zmiany zaangażowania inwestorów zagranicznych w Polsce – wpływ kryzysu gospodarczego, „Acta Universitatis Lodzienis Folia Oeconomica” 2012, nr 273.

Konieczny Z., Wypych M., Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003–2005, [w:] T. Famulska, J. Nowakowski (red.), Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2008.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 roku, NBP, Warszawa 2014.

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 roku, NBP, Warszawa 2014.

Roczne wskaźniki makroekonomiczne, www.stat.gov.pl [data dostępu: 10.04.2015].

Różański J., Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia” 2013, Vol. XLIV, nr 1.

Rzepka A., Inwestycje zagraniczne a globalizacja gospodarki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 1.

Wyżnikiewicz B., Korzyści z obcego kapitału, „Prawo i Gospodarka” 2001, nr 54.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, Cykliczne materiały statystyczne NBP, Warszawa 2009–2015.

Zelega K., Po co nam efektywny nadzór właścicielski?, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2002, nr 7/8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.719
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:57
Data złożenia artykułu: 2015-06-14 08:44:42


Statistics


Total abstract view - 617
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Mirosław Wypych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.