Inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach destabilizacji makroekonomicznej

Mirosław Wypych

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ocena zmian poziomu i struktury inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 2008–2013, a więc w okresie destabilizacji warunków prowadzenia działalności gospodarczej będącej następstwem globalnego kryzysu finansowego. Analiza przeprowadzona na podstawie informacji Narodowego Banku Polskiego wykazała, że atrakcyjność inwestycyjna Polski nie uległa istotnemu osłabieniu, zaobserwowano jednak zjawisko transferu kapitału i zysków za granicę. Można zatem wnioskować, że w okresach kryzysowych inwestorzy zagraniczni przedkładają stabilność systemu finansowego kraju, w którym mają siedzibę spółki macierzyste nad bezpieczeństwem systemu finansowego kraju goszczącego spółki zależne.

 


Słowa kluczowe


kapitał zagraniczny; kryzys finansowy; instrumenty finansowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atrakcyjność inwestycyjna Europy, Raport Ernst & Young Polska, Warszawa 2014.

Jasiniak M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.

Kłysik-Uryszek A., Zmiany zaangażowania inwestorów zagranicznych w Polsce – wpływ kryzysu gospodarczego, „Acta Universitatis Lodzienis Folia Oeconomica” 2012, nr 273.

Konieczny Z., Wypych M., Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003–2005, [w:] T. Famulska, J. Nowakowski (red.), Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2008.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 roku, NBP, Warszawa 2014.

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 roku, NBP, Warszawa 2014.

Roczne wskaźniki makroekonomiczne, www.stat.gov.pl [data dostępu: 10.04.2015].

Różański J., Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia” 2013, Vol. XLIV, nr 1.

Rzepka A., Inwestycje zagraniczne a globalizacja gospodarki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 1.

Wyżnikiewicz B., Korzyści z obcego kapitału, „Prawo i Gospodarka” 2001, nr 54.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, Cykliczne materiały statystyczne NBP, Warszawa 2009–2015.

Zelega K., Po co nam efektywny nadzór właścicielski?, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2002, nr 7/8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.719
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:57
Data złożenia artykułu: 2015-06-14 08:44:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Mirosław Wypych

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.