Bitcoin jako pieniądz w perspektywie islamu (wybrane problemy)

Robert Kurek, Jacek Adamek

Streszczenie w języku polskim


Treścią artykułu jest analiza i ocena istoty bitcoina (oraz innych kryptowalut) z punktu widzenia jego (ich) przystawalności do muzułmańskiej koncepcji pieniądza. Z ekonomicznego punktu widzenia w tzw. kulturze Zachodu bitcoinowi nie można w pełni przypisać wszystkich klasycznych funkcji pieniądza. Choć realizuje on funkcję środka wymiany i środka płatniczego, to jednak nie wypełnia roli instrumentu tezauryzacji oraz w ułomny sposób sprawdza się jako miernik wartości. W świecie islamu postrzeganie bitcoina jako pieniądza jest zagadnieniem bardziej złożonym, ponieważ jego ujęcie ekonomiczne przenika się z kwestiami wyznaniowymi. Mariaż ten prowadzi do sytuacji, w której odpowiedź na pytanie, czy bitcoina można traktować jako pieniądz, jest formułowana w oparciu o subiektywną interpretację prawa szariatu, która jest niejednoznaczna.


Słowa kluczowe


islam; pieniądz; bitcoin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Saudi cleric says ‘bitcoin’ is haram ... wait, what?, 2017, https://stepfeed.com/a-saudi-cleric-says-bitcoin-is-haram-wait-what-4067 [dostęp: 25.04.2018].

Abu-Bakar M., Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain, 2018, https://blossomfinance.com/is-bitcoin-halal-shariah-analysis-of-bitcoin-cryptocurrency-and-blockchain [dostęp: 18.04.2018].

Adam M.F., Bitcoin: Shariah Compliant?, 2017, www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2017/12/Bitcoin-Shariah-Compliant-Mufti-Faraz-Adam.pdf [dostęp: 10.03.2018].

Adamek J., Mikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.

Bergstra J.A., Bitcoin and Islamic Finance, 2014, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1028.1609&rep=rep1&type=pdf [dostęp: 15.04.2018].

‘Bitcoin banned by Islam’: Egypt’s Grand Mufti issues fatwa against cryptocurrency, 2018, www.rt.com/business/414903-egypt-mufti-ban-bitcoin [dostęp: 25.04.2018].

Bitcoin, Halal or Haram? Islamic Scholars Weigh in, 2018, www.albawaba.com/business/bitcoin-halal-or-haram-islamic-scholars-weigh-1115862 [dostęp: 25.04.2018].

Evans C.W., Bitcoin in Islamic Banking and Finance, “Journal of Islamic Banking and Finance” 2015, Vol. 3(1), http://jibfnet.com/journals/jibf/Vol_3_No_1_June_2015/1.pdf [dostęp: 5.04.2018].

Forsal.pl, Bitcoin jest niezgodny z prawem szariatu. Muzułmanie tworzą kryptowaluty wspierane złotem, 2018, http://forsal.pl/finanse/waluty/artykuly/1116234,bitcoin-jest-niezgodny-z-prawem-szariatu-muzulmanie-tworza-kryptowaluty-wspierane-zlotem.html [dostęp: 11.04.2018].

Haig S., Two Turkish Imams Fired for Allegedly Investing in Bitcoin, 2018, https://news.bitcoin.com/two-turkish-imams-fired-allegedly-investing-bitcoin [dostęp: 25.04.2018].

Hamid S.A., Philosophy and practice of Islamic economics and finance, 2006, https://academicarchive.snhu.edu/bitstream/handle/10474/1663/cfs200601.pdf?sequence=1 [dostęp: 18.04.2018].

Iran central bank bans cryptocurrency dealings, 2018, www.salaamgateway.com/en/story/iran_central_bank_bans_cryptocurrency_dealings-SALAAM23042018080653 [dostęp: 28.04.2018].

Kahf M., Fatwa on Bitcoin, http://lightuponlight.com/blog/fatwa-on-bitcoin-by-monzer-kahf [dostęp: 25.04.2018].

Kelso C.E., Islamic Religious Body of Turkey Forbids Crypto, 2017, https://news.bitcoin.com/turkey-religious-ministry-bitcoin-not-appropriate-to-buy-or-sell-for-islamic-believers [dostęp: 25.04.2018].

Kurek R., Bitcoin a ekonomiczne funkcje pieniądza, [w:] G. Borys, R. Kurek (red.), Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t. 1: Finanse, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 395.

NBP, Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych, 2017, www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2017/ww-pl.html [dostęp: 7.09.2018].

Oziev G., Yandiev M, Cryptocurrency from Shari’ah Perspective, SSRN 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3101981.

Pikri E., Is Cryptocurrency Haram? The Chairmain Of BNM’s Shariah Advisory Council Says No, https://vulcanpost.com/632153/haram-cryptocurrency-syariah-advisory-council [dostęp: 25.04.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.93-101
Data publikacji: 2018-11-07 08:13:28
Data złożenia artykułu: 2018-05-16 10:35:52


Statystyki

Widoczność abstraktów - 633
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Robert Kurek, Jacek Adamek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.