Analiza zależności między wynikami sportowymi a stopami zwrotu przedsiębiorstw zaangażowanych w sponsoring sportowy

Sebastian Majewski, Anna Rapacewicz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest krótkim studium o znaczeniu czynników nieekonomicznych w kształtowaniu się stóp zwrotu z akcji spółek sponsorskich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy skupiono się na związkach między wynikami sportowymi klubów piłkarskich a stopami zwrotu spółek giełdowych. Wykorzystano tu dynamiczne modele ekonometryczne zakładające heteroskedastyczność składnika losowego.


Słowa kluczowe


finanse sportowe; modele ARCH; piłka nożna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bollerslev T., Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity, “Journal of Econometrics” 1986, Vol. 31(3), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1.

Deloitte, Raising Stars. Football Money League, Sport Business Group, January 2018.

Engle R., Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of UK inflation, “Econometrica” 1982, Vol. 50(4), DOI: https://doi.org/10.2307/1912773.

ESA Sponsorship Fact Sheet – 2014, http://sponsorship.org/wp-content/uploads/2014/07/ESA-Sponsorship-Fact-Sheet-2014.pdf [access: 10.04.2018].

Fort R., The Golden Anniversary of the Baseball Players’ Labor Market, “Journal of Sports Economics” 2005, Vol. 6(4), DOI: https://doi.org/10.1177/1527002505281226.

Global sponsorship spending by region from 2009 to 2018 (in billion U.S. dollars), www.statista.com/statistics/196898/global-sponsorship-spending-by-region-since-2009 [access: 10.04.2018].

Majewski S., Koincydencja zdarzeń czy wpływ oczekiwań rynku bukmacherskiego na realizację stóp zwrotu z akcji przedsiębiorstw piłkarskich – przypadek Borussii Dortmund, „Decyzje” 2014, nr 22.

Majewski S., Sponsoring sportowy jako czynnik wpływający na stopy zwrotu spółki giełdowej – przypadek spółki ZCh Police i klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin, [in:] Problemy gospodarki międzynarodowej, krajowe i regionalne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Majewski S., Majewska A., Econometric modelling of market prices of football clubs ‘sponsors’ stocks, “AESTIMATIO, The IEB International Journal of Finance” 2018, No. 17.

Nelson D.B., Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A New Approach, “Econometrica” 1991, No. 59.

Rottenberg S., The Baseball Player’s Labor Market, “Journal of Political Economy” 1956, Vol. 64(3), DOI: https://doi.org/10.1086/257790.

Stecki L., Sponsoring, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2000.

Sloane P.J., The economics of professional football: The football club as a utility maximizer, “Scottish Journal of Political Economy” 1971, Vol. 18(2), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9485.1971.tb00979.x.

Sznajder J., Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 10.

Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2015.

Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować firmę, wspierając innych, Business Press, Warszawa 1996.

Xiuhongshi S., Kobayashi M., Testing for jumps in the EGARCH process, “Mathematics and Computers in Simulation” 2009, Vol. 79.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.103-113
Data publikacji: 2018-11-07 08:13:29
Data złożenia artykułu: 2018-05-16 13:53:03


Statystyki

Widoczność abstraktów - 528
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Sebastian Majewski, Anna Rapacewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.